BSP 208

Yatırım Bankacılığı

Dersin Adı: BSP 208 Yatırım Bankacılığı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Temel Bankacılık Bilgileri dersini almış olmalıdır.
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Murat ŞAHİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma
Önerilen Ders Kitabı Öğretim Elemanları tarafından hazırlanmış olan ders notları
Yardımcı Ders Kitabı Ali Sait Yüksel, Aslı Yüksel, Ülkü Yüksel, Banka Yönetimi El Kitabı, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2002.Prof. Dr. M. İlker Parasız, Para Banka ve Finansal Piyasalar, Ezgi Kitabevi, 2009.
Dersin Amacı Bu derste finansal sistemler içerinde önemli rol oynayan bankalarla ilgili genel bilgi verilmesi, bankaların çalışma esasları, finansal durum ve performans açısından değerlendirilmesi ve analiz edilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Bu derste finansal sistemin yapı taşı olan bankalar ve bu kurumların yönetimi ile ilgili temel hususların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda banka kavramı, bankacılık işlemleri, bankacılığın ekonomik işlevleri ve etkileri, Türk bankacılık sistemi, merkez bankası ve bankalarla ilişkileri, bankalarda likidite ve risk yönetimi, bankalarda fon kaynakları ve fon kullanım yerleri, bankacılıkta pazarlama, kredilendirme, dış ticaret işlemleri, teminat ve garanti mektupları konuları ele alınacaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1- Finansal sistemi tanımak ve bu sistem içerisinde bankaların konumunu anlayabilme.
2- Banka türleri ve bankaların ekonomideki rolleri hakkında bilgi sahibi olabilme.
3- Bankaların temel işlevlerini anlayabilmek, finansal yapılarını ve performanslarını değerlendirebilme.
4- Yapılan değerlendirmeleri analiz edip yorumlayabilme.
5- Banka yönetimi ile ilgili edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerçek hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilme.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Banka Kavramı, Bankacılığın Tarihsel Gelişimi ve Bankacılık İşlemleri.
2. Hafta Bankacılığın Ekonomik İşlevleri ve Etkileri.
3. Hafta Türk Bankacılık Sistemi.
4. Hafta Merkez Bankası ve Bankalarla İlişkileri.
5. Hafta Bankalarda Likidite Yönetimi.
6. Hafta Bankalarda Risk Yönetimi.
7. Hafta Bankaların Fon Kaynakları.
8. Hafta Bankaların Fon Kullanım Yerleri.
9. Hafta Bankacılıkta Bireysel Pazarlama.
10. Hafta Bankacılıkta Ticari Pazarlama.
11. Hafta Bankacılıkta Kurumsal Pazarlama.
12. Hafta Kredilendirme Süreci: Kredi Kavramı ve Türleri.
13. Hafta Kredilendirme Süreci: Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Karar Süreci.
14. Hafta Dış Ticaret İşlemleri ve Teminat ve Garanti Mektupları.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 2 3 2 3 2
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak. 2 3 4 5 5
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 2 3 5 4 5
PY4) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 1 2 3 5 5
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 1 1 1 1 1
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3 1 3 3 3
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 2 3 4 4 5
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 2 3 3 3 3
PY9) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 3 2 3 2 4
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 2 3 5 3 2
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 3 2 3 1 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 3 45
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 3 3 45
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 2 7
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 5 1 6
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri