BSP 207

Bireysel Bankacılık

Dersin Adı: BSP 207 Bireysel Bankacılık
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Murat ŞAHİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı Öğretim Elemanları tarafından hazırlanmış olan ders notları
Yardımcı Ders Kitabı 1. TAKAN,Mehmet, “Bankacılık, Teori, Uygulama ve Yönetim”, Nobel, 2000 2.Dr. Birgül ŞAKAR, “Banka Kredileri ve Yönetimi”, Beta, 2011, İstanbul 4. GÜNEY, Aptekin, “Banka İşlemleri”, Beta, 2007, İstanbul 4. GÜNEY, Aptekin, “Banka Hukuku”, Beta, 2013, İstanb
Dersin Amacı Bireysel bankacılık ürünleri hakkında bilgi vermek bu dersin temel amacıdır.
Dersin Özeti

Derste bireysel krediler, kredi kartları ve tüm Elektronik bankacılık hizmetleri konuları detaylı olarak incelenecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Bu dersin sonunda öğrenciler; bireysel krediler hakkında hem yazılı hem sözlü açıklamalarda bulunabilirler. 

2) Bu işlemleri etkin bir şekilde yürütebilecek becerileri kazanmış olacaklardır.

3) Elektronik Bankacılık hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

4) Risk yönetimi hakkında hem yazılı hem de sözlü kendilerini ifade edebilecek hale geleceklerdir.

5) Banka kartları mevzuatı ve Uygulaması hakkında elde edilen bilgileri uygulamaya dökebilecek hale geleceklerdir.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bireysel Krediler; Tanım, amaç, yararlanabilecek kişiler, Bireysel kredi kullanması sakıncalı olanlar, Bireysel kredi türleri, kredi miktarı, vade, tüketicilerin bilgilendirilmesi
2. Hafta Bireysel Krediler; Tanım, amaç, yararlanabilecek kişiler, Bireysel kredi kullanması sakıncalı olanlar, Bireysel kredi türleri, kredi miktarı, vade, tüketicilerin bilgilendirilmesi
3. Hafta Bankalara bireysel kredi başvurusu
4. Hafta Bankalara bireysel kredi başvurusu
5. Hafta Bireysel kredilerde geri ödeme, Bireysel kredilerde risk izleme ve takip
6. Hafta Kredi kartları, tanımı, tarihsel gelişimi, kredi kartı sisteminin işleyişi, Kredi kartlarının sağladığı faydalar, Visa kredi kartının özellikleri, Mastercard kredi kartının özellikleri
7. Hafta Kredi kartı verilmesi süreci, müşteri limiti, ödeme esasları, kredi kartı harcamalarının taksitlendirilmesi, Kredi kartının kaybedilmesi ve çalınması, Kredi kartı kurumunun ve kart hamillerinin hak ve yükümlülükleri
8. Hafta Bankalarda elektronik bankacılık hizmetleri
9. Hafta Elektronik bankacılıkta ödeme araçları; Banka kartları, EFT, POS, Bankalararası Takas Odası Merkezi
10. Hafta TM, SWIFT, Ev ve Ofis Bankacılığı, İnternet Bankacılığı, Elektronik Bankacılık ve Elektronik Para Faaliyetlerinde Riskler, Operasyonel risk, Güvenlik riski, sistem tasarım, Uygulama ve bakım riski, İtibar riski, Yasal risk, Diğer riskler
11. Hafta Risk Yönetimi, Elektronik bankacılıkta risk örnekleri ve riski önleme yöntemleri
12. Hafta Banka kartları mevzuatı ve Uygulaması, 5464 Sayılı Banka ve Kredi kartları Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
13. Hafta Banka kartları mevzuatı ve Uygulaması, 5464 Sayılı Banka ve Kredi kartları Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
14. Hafta Genel Değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 2 2 4 3 3
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak. 2 3 4 3 2
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 2 3 5 4 5
PY4) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 2 3 4 3 3
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 2 3 4 5 3
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3 4 3 5 5
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 2 3 4 3 3
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 2 3 4 3 3
PY9) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 2 3 4 5 3
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 2 3 4 3 3
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 2 3 4 5 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 3 45
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 5 3 13
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 4 2 0 8
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 5 1 6
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri