BSP 206

Yangın ve Mühendislik Sigortaları

Dersin Adı: BSP 206 Yangın ve Mühendislik Sigortaları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Burcu SAVAŞ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Öğretim Elemanları tarafından hazırlanmış olan ders notları
Yardımcı Ders Kitabı TSB, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünün WEB Sayfalarında yer alan ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan genel şartlar ve bunlar üzerinde yapılmış olan son değişiklikler ve uygulama tebliğleri,
Dersin Amacı Bu dersin amacı; Bankacılık ve Sigortacılık Programında öğrenim gören öğrencilerin Yangın ve Mühendislik Sigortaları hakkında temel bilgilere sahip olmasını sağlamak, Yangın ve Mühendislik Sigortaları Poliçelerinin amaç ve kapsamları ve sözleşme yapan tarafların yükümlülüklerinin neler olduğunun öğrencilere öğretmek ve Yangın ve Mühendislik Sigortaları
Dersin Özeti

Bu derste Yangın Sigortalarının ve Mühendislik Sigortalarının genel olarak tanımı yapılarak, bu sigortaların genel şartları incelenerek, bu sigorta branşlarının önemlerine ve nasıl uygulandığı konusuna değinilecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Yangın sigortası ile ilgili temel kavramları yazılı ve sözlü açıklayabilir.

2) Yangın rizikosu yönünden malzeme ve malların özelliklerini yazılı ve sözlü açıklayabilir.

3) Yangın önleme, söndürme, korunma konularında genel bilgileri yazılı ve sözlü anlatabilir.

4) Yangın sigortası genel şartlarına göre yangın sigorta türlerini, ek teminatları sigortanın kapsamını ve kapsam dışı hallerini yazılı ve sözlü açıklayabilir.

5) Yangın sigortası genel şartlarına göre sözleşmeyi yapan tarafların hak ve yükümlülüklerini açıklayabilir.

6) Yangın sigortası genel şartlarına göre hasar ve tazminatın sonuçlarını açıklayabilir.

7) Yangın riziko türlerini, yapı guruplarını yazılı ve sözlü açıklayabilir.

8) Riziko bedelinin oluşturulması, sigorta teklifinin alınmasını, sigorta fiyatının ve priminin hesaplanmasını yazılı ve sözlü açıklayabilir.

9) Mühendislik Sigortalarının tanımını ve mühendislik sigortaları ile ilgili temel kavram ve tanımları yazılı ve sözlü açıklayabilir.

10) Mühendislik Sigortalarının önemini, amacını ve kapsamlarını açıklayabilir.

11) İnşaat sigortası, genel şartlarına göre, sigortanın konusunu, kapsamını ve kapsam dışı hallerini, hasar ve tazminatın sonuçlarını yazılı ve sözlü açıklayabilir.

12) Montaj sigortası genel şartlarına göre, sigortanın konusunu, kapsamını ve kapsam dışı hallerini, hasar ve tazminatın sonuçlarını yazılı ve sözlü açıklayabilir.

13) Makine kırılması sigortası genel şartlarına göre, sigortanın konusunu, kapsamını ve kapsam dışı hallerini, hasar ve tazminatın sonuçlarını yazılı ve sözlü açıklayabilir.

14) Elektronik cihaz sigortaları genel şartlarına göre, sigortanın konusunu, kapsamını ve kapsam dışı hallerini, hasar ve tazminatın sonuçlarını yazılı ve sözlü açıklayabilir.

15) Yangın ve mühendislik sigortalarında sigorta teklifinin alınması, fiyatlandırma ve prim hesaplamaları ile poliçe tanzimini, teorik ve uygulamalı olarak açıklayabilir.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yangın ve Mühendislik Sigortaları dersine giriş, dersin öneminin ve amaçlarının açıklanması, Yangın sigortası ile ilgili temel kavramların incelenmesi,
2. Hafta Yangın rizikosu yönünden malzeme ve malların özelliklerinin incelenmesi, Yangın önleme, söndürme, korunma yollarının açıklanması,
3. Hafta Yangın sigortası türlerinin genel şartlarına göre, ek teminatlarının, sigortanın kapsamının ve kapsam dışı hallerinin incelenmesi,
4. Hafta Yangın riziko türlerini, yapı guruplarının incelenmesi, Yangın sigortası genel şartlarına göre hasar ve tazminatın sonuçlarının değerlendirilmesi,
5. Hafta Yangın Riziko bedelinin oluşturulması, sigorta teklifinin alınmasını, sigorta fiyatının ve priminin hesaplanmasının teorik ve uygulamalı olarak incelenmesi,
6. Hafta Mühendislik Sigortalarının tanımının yapılması ve mühendislik sigortaları ile ilgili temel kavram ve tanımların incelenmesi,
7. Hafta Mühendislik Sigortalarının önemini, amacını ve kapsamlarının incelenerek değerlendirilmesi,
8. Hafta İnşaat sigortası, genel şartlarına göre, sigortanın konusunu, kapsamını ve kapsam dışı hallerini, hasar ve tazminatın sonuçlarının incelenmesi,
9. Hafta Montaj sigortası genel şartlarına göre, sigortanın konusunu, kapsamını ve kapsam dışı hallerini, hasar ve tazminatın sonuçlarının incelenmesi,
10. Hafta Makine kırılması sigortası genel şartlarına göre, sigortanın konusunu, kapsamını ve kapsam dışı hallerini, hasar ve tazminatın sonuçlarının incelenmesi,
11. Hafta Elektronik cihaz sigortaları genel şartlarına göre, sigortanın konusunu, kapsamını ve kapsam dışı hallerini, hasar ve tazminatın sonuçlarının incelenmesi,
12. Hafta Yangın ve mühendislik sigortalarında Pazarlama ve sigorta teklifinin alınması, fiyatlandırma ve prim hesaplamaları ile poliçe tanziminin teorik ve uygulamalı olarak yapılması,
13. Hafta Yangın ve mühendislik sigortalarında sigorta teklifinin alınması, fiyatlandırma ve prim hesaplamaları ile poliçe tanziminin teorik ve uygulamalı olarak yapılmasına devam edilmesi,
14. Hafta Genel Değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 3 4 2 5 4
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak. 3 3 4 3 4
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 3 4 3 3 5
PY4) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 3 4 3 3 5
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 5 4 3 2 2
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3 3 4 3 5
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 3 4 3 3 5
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 3 3 4 4 3
PY9) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 5 3 1 3 3
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 5 4 3 2 1
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 5 4 3 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 3 45
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 3 3 6
Sunum / Seminer hazırlama 1 4 3 7
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 4 1 5
Ara Sınavlar 1 5 1 6
Yari Yılsonu sınavı 1 8 1 9
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri