BSP 205

Kaza ve Nakliyat Sigortaları

Dersin Adı: BSP 205 Kaza ve Nakliyat Sigortaları
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Burcu SAVAŞ ÇELİK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma
Önerilen Ders Kitabı Karasu, R. (2016), KZMSS, Yetkin Yayınları, Ankara. Özbolat, M. (2014), Temel Sigortacılık, Seçkin Yayıncılık, Ankara
Yardımcı Ders Kitabı TSB ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünün WEB Sayfalarında yer alan ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan genel şartlar ve bunlar üzerinde yapılmış olan son değişiklikler ve uygulama tebliğleri, Teknik Şartlar ve tarifeler.
Dersin Amacı Bu dersin amacı; Bankacılık ve Sigortacılık Programında öğrenim gören öğrencilerin Kaza ve Nakliyat Sigortaları hakkında temel bilgilere sahip olmasını sağlamak, uygulamada en çok karşılaşılan Kaza ve Nakliyat Sigortalarının amaç ve kapsamları ve sözleşme yapan tarafların yükümlülüklerinin neler olduğunun öğrencilere öğretilmesidir.
Dersin Özeti

Bu derste Kaza ve Nakliyat Sigortalarının genel olarak tanımı yapılarak, dünyada ve ülkemizde en sık uygulama alanı bulan, Zorunlu ve Zorunlu olmayan Kaza ve Nakliyat Sigortalarının genel şartları incelenerek, bu sigorta branşlarının nasıl uygulandığı ve bu poliçelerinin pazarlaması ve poliçe satışı için gerekli olan süreç incelenecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Kaza Sigortalarının tanımını yapar

2) Kaza Sigortalarının çeşitlerini yazılı ve sözlü anlatabilir

3) Kaza sigortalarının kendi içindeki çeşitlerine göre, amaç ve kapsamlarını anlatabilir

4) Nakliyat Sigortalarının tanımını yapar

5) Nakliyat Sigortalarının çeşitlerini yazılı ve sözlü anlatabilir

6) Nakliyat sigortalarının kendi içindeki çeşitlerine göre, amaç ve kapsamlarını anlatabilir

7) Sigorta ettiren, sigortalı ve sigortacının sözleşme yapılırken ve sözleşme sonrası hak ve yükümlülüklerini açıklayabilir

8) Kaza ve Nakliyat Sigortaları hasar ve tazminatın sonuçlarını açıklayabilir

9) Kaza ve Nakliyat Sigortaları Poliçelerinin hazırlanması için gerekli olan bilgileri toplayabilir ve poliçe kesilmesi işlemlerini yapabilir

10) Kaza ve Nakliyat Sigortaları Poliçelerinin pazarlaması ve poliçe satışı için gerekli olan süreci tanımlayabilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kaza ve Nakliyat Sigortaları dersine giriş, dersin öneminin ve amaçlarının açıklanması, Kazanın tanımı, Kaza sayılan ve sayılmayan hallerin açıklanması, Kaza ve Nakliyat sigortalarının tanımının yapılması.
2. Hafta Kaza ve Nakliyat sigortalarının Dünyadaki ve ülkemizdeki çeşitlerinin ana hatları ile değerlendirilmesi ve Kaza ve Nakliyat sigortaları pazarının geleceğine bakış
3. Hafta Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Hukuki Niteliği Temel Özellikleri Ve Uygulama Alanı
4. Hafta KZMSS Sözleşmesinin Tarafları
5. Hafta Kasko Sigortası Genel Şartlarının İncelenmesi, Cam Kırılması Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi
6. Hafta Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının İncelenmesi
7. Hafta Nakliyat Sigortalarının Önemi ve Çeşitleri, Nakliyat sigortalarında temel kavramlar, uluslar arası ticarette kullanılan mal teslim şekilleri
8. Hafta Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartlarının İncelenmesi ve Abonman Nakliyat Sözleşmelerinin yapısı ve işleyişi
9. Hafta Kıymet Nakliyat Sigortası Genel Şartlarının İncelenmesi
10. Hafta Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi
11. Hafta Londra enstitü klozlarının incelenmesi (özellikle yük klozları)
12. Hafta Türkiye`deki klozların incelenmesi
13. Hafta Tekne Poliçesi Genel Şartlarının incelenmesi
14. Hafta Kaza ve Nakliyat Poliçelerinin pazarlaması ve poliçe satışı için gerekli olan sürecin incelenmesi, Kaza ve Nakliyat Sigortaları dersinin Genel olarak değerlendirilmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 3 3 3 4 5
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak. 3 4 5 4 5
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 4 3 4 5 5
PY4) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 3 2 4 5 3
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 3 4 5 2 4
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3 4 2 5 5
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 5 4 3 4 5
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 3 2 4 5 2
PY9) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 3 5 4 4 5
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 3 1 2 5 4
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 4 3 5 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 4 59
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 2 5 3 13
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 3 1 13
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 10 1 11
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 118
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri