BSP 204

Poliçe Üretim Teknikleri

Dersin Adı: BSP 204 Poliçe Üretim Teknikleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Burcu SAVAŞ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Öğretim Elemanları tarafından hazırlanmış olan ders notları
Yardımcı Ders Kitabı Öğretim Elemanları tarafından hazırlanmış olan ders notları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; Bankacılık ve Sigortacılık Programında öğrenim gören öğrencilerin, Sigorta sektöründe gerçekleşen üretim uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olmasını sağlamak, uygulamada en çok kullanılan branşların üretim tekniklerinin teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesidir.
Dersin Özeti

Bu derste Sigorta sektöründe gerçekleşen Poliçe üretim uygulamaları hakkında temel bilgi ve süreçler incelenecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Temel sigortacılık branşlarındaki üretim tekniklerini uygulamalı olarak gerçekleştirebilir.

2) Gerçekleştirmiş olduğu uygulamaların üretim örneklerine ait çıktılar alabilir.

3) Üretim esnasında uyulması gereken kuralları, yasaları ve sektörde genel olarak kabul edilen ilkeleri öğrenebilir ve uygulayabilir.

4) Teorik olarak almış olduğu eğitimlerin, fiili olarak gerçekleşen uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmuş ve uygulamalara hakim bir biçimde sektörde istihdam edilebilecek bir seviyeye erişebilir.i

5) Sigortacılık ile ilgili tüm verilere ulaşabilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Üretim uygulamalarının genel olarak tanımının yapılması, uygulama ekranlarının tanıtımı ve genel özelliklerinin anlatılması
2. Hafta Trafik Sigorta Poliçesi Üretimi uygulamalarının anlatılması, üretim özelliklerinin incelenmesi ve Trafik Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi
3. Hafta Kasko Sigorta Poliçesi Üretimi uygulamalarının anlatılması, üretim özelliklerinin incelenmesi ve Kasko Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi
4. Hafta Zorunlu Karayolu Taşımacılık Sigorta Poliçesi Üretimi uygulamalarının anlatılması, üretim özelliklerinin incelenmesi ve Zorunlu Karayolu Taşımacılık Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi
5. Hafta Doğal Afet Sigorta Poliçesi Üretimi uygulamalarının anlatılması, üretim özelliklerinin incelenmesi ve Doğal Afet Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi
6. Hafta Konut Sigorta Poliçesi Üretimi uygulamalarının anlatılması, üretim özelliklerinin incelenmesi ve Konut Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi
7. Hafta İşyeri Sigorta Poliçesi Üretimi uygulamalarının anlatılması, üretim özelliklerinin incelenmesi ve İşyeri Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi
8. Hafta Doğal Afet Sigorta Poliçesi Üretimi uygulamalarının anlatılması, üretim özelliklerinin incelenmesi ve Doğal Afet Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi
9. Hafta lektronik Cihaz Sigorta Poliçesi Üretimi uygulamalarının anlatılması, üretim özelliklerinin incelenmesi ve Elektronik Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi
10. Hafta Makine Kırılması Sigorta Poliçesi Üretimi uygulamalarının anlatılması, üretim özelliklerinin incelenmesi ve Makine Kırılması Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi
11. Hafta Nakliyat Sigorta Poliçesi Üretimi uygulamalarının anlatılması, üretim özelliklerinin incelenmesi ve Nakliyat Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi
12. Hafta İşveren Sorumluluk Sigorta Poliçeleri Üretimi uygulamalarının anlatılması, üretim özelliklerinin incelenmesi ve İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi
13. Hafta Poliçe üretim teknikleri dersinin genel olarak değerlendirilmesi
14. Hafta Poliçe üretim teknikleri dersinin genel olarak değerlendirilmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 3 3 4 3 4
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak. 3 4 3 3 4
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 2 3 4 5 5
PY4) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 3 4 3 2 5
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 2 3 4 5 5
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3 4 5 5 5
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 3 4 5 4 4
PY8) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 3 4 5 5 4
PY9) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 2 2 2 3 4
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 3 4 3 3 4
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 3 3 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 3 45
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 5 3 8
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 3 8
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 5 2 7
Kısa Sınavlar 1 5 1 6
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri