BSP 202

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi

Dersin Adı: BSP 202 Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör.Murat ŞAHİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ
Yardımcı Ders Kitabı 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ
Dersin Amacı Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi dersinin amacı; Bankacılığın temel konusu olan kredilendirme kavramını öğretmek, Kredi analizi ile ilgili bilgi kaynakları ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesi hususunda verilen teorik bilgileri pratiğe dönüştürmek.
Dersin Özeti

Kredi analizi kapsamında, finansal tabloların analize uygun hale getirilmesi, Kredi analizinde kullanılan teknikler, Kısa ve orta/uzun vadeli kredi taleplerinin değerlendirilmesi, Değerlendirmede özellik gösteren krediler, Kredi analiz raporlarının düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, Kredi taleplerinin bankalarca reddi, Firmalarda sorun göstergeleri, Sorunlu kredilerin çözümü, Örnek olay çalışmaları ele alınacaktır. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Kredi kavramını, kredi türlerini, krediyle ilişkili teminatları tanımlayabilirler.

2) Kredi isteklisi hakkında gerekli verileri temin edebilme becerisi kazanırlar.

3) Tahsis aşamasındaki mali analiz sürecini bilebilirler.

4) Kredi isteklisine ait finansal tabloları irdeleyip yorum yapabilirler.

5) Kredi isteklisi firma hakkında rapor hazırlama becerisi kazanırlar.

6) Kredinin tasfiyesi, sorunlu krediler ve kanuni takip hakkında bilgi sahibi olurlar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kredi kavramı ve yasal düzenlemeler,
2. Hafta Bankalarda kredi yönetimi ile ilgili teşkilat, Kredi teminatları,
3. Hafta Kredi analizinde göz önünde tutulacak etmenler, Kredi isteklisi hakkında bilgi kaynakları, Moralite değerlendirmesi,
4. Hafta Bilanço kalemlerinin ayrımı ve incelenmesi,
5. Hafta Gelir Tablosu kalemlerinin ayrımı ve incelenmesi,
6. Hafta Mali analiz teknikleri: Dikey analiz, Örnek Finansal Tablo Analizleri,
7. Hafta Mali analiz teknikleri: Yatay analiz, Trend analizi, Örnek Finansal Tablo Analizleri,
8. Hafta Mali analiz teknikleri: Oran analizi, Örnek Finansal Tablo Analizleri,
9. Hafta Mali analiz teknikleri: Oran analizi, Örnek Finansal Tablo Analizleri,
10. Hafta Kısa vadeli kredi taleplerinin değerlendirilmesi,
11. Hafta Orta vadeli kredi taleplerinin değerlendirilmesi
12. Hafta Değerlendirmede özellik gösteren krediler
13. Hafta Kredi analiz raporlarının düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, Örnek olay çalışmaları
14. Hafta Firmalarda sorun göstergeleri, Kredi taleplerinin bankalarca reddi, Sorunlu kredilerin çözümü
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 4 4 4 3 3
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak. 4 3 2 4 5
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 3 4 5 3 4
PY4) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 1 4 5 3 5
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 4 3 2 4 5
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3 1 4 5 2
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 2 4 5 3 5
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 1 2 3 4 5
PY9) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 1 5 2 4 3
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 1 3 4 5 5
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 2 4 5 3 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 3 45
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 5 3 13
Sunum / Seminer hazırlama 2 5 3 13
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 2 6 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 5 1 6
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri