BSP 201

Bireysel Emeklilik Sistemi

Dersin Adı: BSP 201 Bireysel Emeklilik Sistemi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Burcu SAVAŞ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma
Önerilen Ders Kitabı Metin SARIASLAN (2014) Bireysel Emeklilik Sistemi ve Muhasebesi
Yardımcı Ders Kitabı EGM TSB ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünün WEB Sayfalarında yer alan ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan genel şartlar ve bunlar üzerinde yapılmış olan son değişiklikler ve uygulama tebliğleri, Teknik Şartlar ve tarife
Dersin Amacı Bu dersin amacı; Bankacılık ve Sigortacılık Programında öğrenim gören öğrencilerin Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında temel bilgilere sahip olmasını sağlamak, Bireysel Emeklilik Sisteminin amaç ve kapsamı ve sözleşme yapan tarafların yükümlülüklerinin neler olduğunun öğrencilere öğretmek ve Bireysel Emeklilik Sistemi Emeklilik planlarının pazarlaması v
Dersin Özeti

Bu derste Bireysel Emeklilik Sisteminin genel olarak tanımı yapılarak, Bireysel Emeklilik Sisteminin önemine ve nasıl uygulandığı konusuna değinilecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) BESin tanımını, yazılı ve sözlü açıklayabilir

2) BESin ülkemizdeki geçmişini, bugününü ve yarınını yazılı ve sözlü açıklayabilir

3) BESin kuruluş amacını yazılı ve sözlü açıklayabilir

4) BESin yönetimini, organlarını ve işleyişini yazılı ve sözlü açıklayabilir

5) BESin Ekonomik etkilerini yazılı ve sözlü açıklayabilir

6) BESe katılım ve katılımcı hakların neler olduğunu yazılı ve sözlü açıklayabilir

7) BESin bireylere sağlayacağı yararları yazılı ve sözlü açıklayabilir

8) BESin kurumlara sağlayacağı yararları yazılı ve sözlü açıklayabilir

9) Dünyadaki BES benzeri uygulamalardan örnekler verebilir

10) BES Kanuna göre, BESin amaç ve kapsamını yazılı ve sözlü açıklayabilir

11) BES Kanuna göre, BESin uygulama koşullarını ve özelliklerini yazılı ve sözlü açıklayabilir

12) BES Kanuna göre, emeklilik sözleşmesi ve içeriğini açıklayabilir

13) BES ve Hayat Sigortaları arasındaki farkları yazılı ve sözlü açıklayabilir

14) BES pazarlaması ve emeklilik sözleşmesi satışı için gerekli olan süreci ve işlemleri tanımlayabilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bireysel Emeklilik Sistemi dersine giriş ve dersin amaçlarının belirlenmesi, BESin tanımının yapılması,
2. Hafta Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin incelenmesi,
3. Hafta BES´in yönetiminin, organlarının ve işleyişinin incelenmesi,
4. Hafta BES´in Ekonomik etkilerinin incelenmesi,
5. Hafta BES´e katılım ve katılımcı haklarının neler olduğunun incelenmesi,
6. Hafta BES´in bireylere sağlayacağı yararların incelenmesi,
7. Hafta BES´in kurumlara sağlayacağı yararların incelenmesi,
8. Hafta Dünyadaki BES benzeri uygulamalardan örnekler verilmesi,
9. Hafta BES Kanunun incelenmesi
10. Hafta BES´in amaç ve kapsamının incelenmesi,
11. Hafta BES Kanuna göre, BESin uygulama koşullarının ve özelliklerinin incelenmesi,
12. Hafta BES Kanuna göre, emeklilik sözleşmesi ve içeriğinin incelenmesi,
13. Hafta BES ve Hayat Sigortaları arasındaki farkların ele alınarak incelenmesi,
14. Hafta BES pazarlaması ve emeklilik sözleşmesi satışı için gerekli olan sürecin ve işlemlerin tanımlanması ve bu sürecin incelenmesi, BES Satış Danışmanında aranan özelliklerin incelenmesi.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 3 3 3 3 3
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak. 2 3 2 5 3
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 2 3 5 4 3
PY4) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 3 2 1 3 4
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 3 5 3 2 1
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3 3 3 2 2
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 2 3 4 2 5
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 3 2 1 3 3
PY9) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 2 3 2 3 3
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 2 4 3 5 2
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 3 5 3 2 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 6 3 48
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 3 6 3 21
Sunum / Seminer hazırlama 3 5 3 18
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 3 45
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 3 4 23
Kısa Sınavlar 1 5 1 6
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri