BSP 118

Banka Hizmetleri Pazarlaması

Dersin Adı: BSP 118 Banka Hizmetleri Pazarlaması
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Temel Bankacılık Bilgileri dersini almış olmalıdır.
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Murat ŞAHİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma
Önerilen Ders Kitabı Karahan,K.2004;Hizmet Pazarlaması, Seçkin Yayınları, Ankara
Yardımcı Ders Kitabı Karahan,K.2004;Hizmet Pazarlaması, Seçkin Yayınları, Ankara
Dersin Amacı Bankacılık ve pazarlama ilişkisini kavrayabilme. Sigorta hizmetlerinin pazarlanmasının önemini kavrama.
Dersin Özeti

Bankacılık ve pazarlama, Bankacılıkta hizmet kavramı, Sigorta hizmetleri ve sigorta hizmetlerinin pazarlanması öğretilecektir. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Pazarlama kavramını, banka ve sigorta pazarlama kavramını ve özelliklerini açıklayabilir

2) Banka hizmetlerinin neler olduğunu açıklayabilir

3) Banka hizmetlerinin nasıl pazarlanabileceklerini hesaplayabilir

4)Sigorta hizmetlerinin neler olduğunu ve nasıl pazarlanabileceklerini açıklayabilir

5)Banka ve sigorta ürünlerinin pazarlanmasında kendi konumlaını bilirler.

 

 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bankacılık ve Pazarlama Kavramı
2. Hafta Bankacılıkta Hizmet Kavramı
3. Hafta Banka Hizmetlerinin Fiyatlanması
4. Hafta Banka Hizmetlerinin Dağıtımı
5. Hafta Banka Hizmetlerinde Tutundurma
6. Hafta Sigorta ve Pazarlama
7. Hafta Sigorta Hizmetleri
8. Hafta Sigorta Hizmetlerinde Pazarlama Planlaması
9. Hafta Sigorta Hizmetlerinde Fiyatlama
10. Hafta Sigorta Hizmetlerinin Dağıtımı
11. Hafta İnternette Sigortacılık
12. Hafta Sigorta Hizmetlerinde Tutundurma
13. Hafta Sigorta Hizmetlerinde Tutundurma
14. Hafta Örnek olay İnceleme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 2 3 5 4 5
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak. 2 3 4 3 5
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 2 3 4 3 3
PY4) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 3 4 3 3 5
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 3 4 3 5 1
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 2 3 3 4 3
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 2 3 4 3 3
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 3 4 3 3 5
PY9) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 2 3 3 4 3
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 2 3 4 3 3
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 3 3 3 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 3 45
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 3 3 18
Sunum / Seminer hazırlama 1 2 1 3
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 5 1 6
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri