BSP 116

Banka ve Sigorta Hukuku

Dersin Adı: BSP 116 Banka ve Sigorta Hukuku
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma
Önerilen Ders Kitabı Öğretim Elemanları tarafından hazırlanmış olan ders notları
Yardımcı Ders Kitabı Öğretim Elemanları tarafından hazırlanmış olan ders notları
Dersin Amacı Bankacılık Kanunu, genel olarak bankacılık ve banka hukuku konusunda uygulama yapacak olan kişilerin temel kaynağıdır. Bankacılık mevzuatının önemi dolayısıyla, bankaların kuruluş, yönetim, çalışma, devir, birleşme, tasfiye ve denetlenmelerine ilişkin esasları düzenleyen Bankacılık Kanunu hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.
Dersin Özeti

Dersin amacı ve içeriği hakkında genel bilgiler; dersin işlenme metodu hakkında bilgi verilmesi; öğrencilere dersin işlenişi ile ilgili materyallerin verilmesi, Bankacılık Kanunu Amaç, Kapsam ve Tanım ve kaynakları ve Dersin amacı ve içeriği hakkında genel bilgiler; dersin işlenme metodu hakkında bilgi verilmesi; öğrencilere dersin işlenişi ile ilgili materyallerin verilmesi, Bankacılık Kanunu Amaç, Kapsam ve Tanım ve kaynakları hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması

2) Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması

3) Bankaları niteliklerine, konularına ve türlerine göre sınıflandırabilir ve değerlendirme yapabilir.

4) Bankacılık Kanununun amaçları, ilke ve kuralları ve sistematiği hakkında bilgi sahibi olur. Bu kapsamda, Ticaret Kanununundaki hükümler yanında, bankaların kuruluşu için aranan özel şartları ayırt edebilecek bilgi birikimine sahip olur. 

5) Banka işlemlerine, organizasyonuna ve bankacılık sözleşmelerine ilişkin hukuki değerlendirme yapabilir. Bu sözleşmelere uygulanacak hükümleri ve bu hükümlerin uygulanma sırasını, genel ilke ve kavramları öğrenir ve somut bankacılık problemlerine uygulayabilir.

 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin amacı ve içeriği hakkında genel bilgiler; dersin işlenme metodu hakkında bilgi verilmesi; öğrencilere dersin işlenişi ile ilgili materyallerin verilmesi, Bankacılık Kanunu Amaç, Kapsam ve Tanım ve kaynakları
2. Hafta Bankacılık Örgütlenme Şemasında Yer Alan Kurumlar
3. Hafta Bankacılık Örgütlenme Şemasında Yer Alan Kurumlar
4. Hafta Bankaların Sınıflandırılması-Konularına Göre Banka Türleri-Mevduat, Katılım, Kalkınma ve Yatırım Bankaları Ayırımı
5. Hafta Bankalarda Kuruluş İzni-Kuruluş Şartları-Kurucularda Aranan Şartlar-Merkezi Yurt Dışında Bulunan Bankaların Türkiye’de Şube Açma Şartları-Kuruluş İzninin İptali
6. Hafta Bankalarda Faaliyet İzni-Şartları-Faaliyet İzninin İptali ve Sınırlandırılması
7. Hafta Bankaların Ana Sözleşme ve Ortak Değişiklikleri
8. Hafta Bankaların Teşkilat ve Organları
9. Hafta Mevduata İlişkin Hükümler
10. Hafta Mevduata İlişkin Hükümler
11. Hafta Krediye İlişkin Hükümler
12. Hafta İştirakler, emtia ticareti yasağı ve gayrimenkul üzerine işlemler
13. Hafta İç Denetim – Dış Denetim
14. Hafta Denetim Sonucunda Alınacak Tedbirler, Bankaların Devir, Birleşme ve Tasfiyesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 2 3 4 3 5
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak. 2 3 4 5 1
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 3 2 4 5 3
PY4) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 1 2 3 5 3
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 1 3 5 2 3
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3 2 4 3 3
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 3 2 3 3 4
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 3 3 2 1 3
PY9) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 3 5 4 3 2
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 3 2 3 4 5
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 3 2 1 3 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 3 45
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 5 1 6
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 1 6
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 4 2 1 9
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 5 1 6
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri