BSP 112

Reasürans Uygulamaları

Dersin Adı: BSP 112 Reasürans Uygulamaları
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Temel Sigortacılık Bilgileri dersini almış olmalıdır.
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Burcu SAVAŞ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma
Önerilen Ders Kitabı Öğretim Elemanları tarafından hazırlanmış olan ders notları
Yardımcı Ders Kitabı TSB ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünün WEB Sayfalarında yer alan ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan genel şartlar ve bunlar üzerinde yapılmış olan son değişiklikler ve uygulama tebliğleri, Teknik Şartlar ve tarifeler.
Dersin Amacı Reasüransın tanımı ve fonksiyonları, reasürans teminatı veren şirketler, reasüransın hukuki temelleri ve tarihsel gelişimi; reasürans çeşitleri, bölüşmeli ve bölüşmesiz reasürans anlaşmaları, reasürans komisyonu ve çeşitleri, konservasyon saptama, prim ve muallak hasar rezervi, hasar oranı hesaplaması.
Dersin Özeti

Reasüransın temel kavramları, işlevleri ve önemini kavrayabilme, reasürans yöntemlerini tanıyabilme ve sayısal örnekler çözebilmektir.Hasar gerçekleştiğinde yapılacak işlemleri kavrayabilme, branşlar itibariyle hasar ve hasar tazminatlarının ödenebilmesi için gerekli belgeler hakkında bilgi sahibi olabilme.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Reasüransın temel kavramlarını,işlevleri ve önemini kavrayabilecektir

2) Reasürans yöntemlerini tanıyabilme ve sayısal örnekler çözebilecektir.

3) Hasar tazminatının ödenmesi için gerekli belgeleri açıklayabilir.

4)  Reasüransın temel işlevlerini kavrayabilecektir.

5) Reasüransın önemini kavrayabilecektir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Hasarın tanımı, sigortalı ve sigorta ettiren kavramı
2. Hafta Hasar tazminatı, sigorta branşları temelinde tazminat hesaplama yöntemleri
3. Hafta Hasar anında sigortalının ve sigortacının sorumlulukları
4. Hafta Hasarın ödenmesi ve sonuçları
5. Hafta Hasar tazminatını etkileyen unsurlar
6. Hafta Noksan sigorta , eksik sigorta , kısmi sigorta
7. Hafta Sigorta sahtekarları
8. Hafta Hasar reasüransı
9. Hafta Sigorta branşları temelinde ekspertiz uygulamaları
10. Hafta Reasüransın genel özellikleri, tanımı, yasal temelleri
11. Hafta Reasürans çeşitleri
12. Hafta Trete, Bölüşmeli Reasürans, Bölüşmesiz Reasürans, Retrasyon, Pool
13. Hafta Hayat Reasüransı, Hayat dışı branşlarda Reasürans
14. Hafta Finansal Reasürans
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 2 3 4 5 1
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak. 3 2 3 4 5
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 1 3 4 2 5
PY4) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 2 3 1 3 1
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 1 3 4 3 2
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3 1 4 2 5
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 2 3 4 5 3
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 1 3 3 3 3
PY9) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 1 4 3 5 2
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 2 3 4 5 2
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 2 3 4 5 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 30
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 5 3 8
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 3 8
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 1 1 11
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 5 4 9
Kısa Sınavlar 1 5 1 6
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri