BSP 108

Finansal Piyasalar

Dersin Adı: BSP 108 Finansal Piyasalar
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Temel Bankacılık Bilgileri dersini almış olmalıdır.
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Murat ŞAHİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma
Önerilen Ders Kitabı Öğretim Elemanları tarafından hazırlanmış olan ders notları,Finansal Kurumlar ve Piyasalar, I. Parasiz, Ezgi Kitabevi, 2007.
Yardımcı Ders Kitabı TSB ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünün WEB Sayfalarında yer alan ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan genel şartlar ve bunlar üzerinde yapılmış olan son değişiklikler ve uygulama tebliğleri, Teknik Şartlar ve tarifeler.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, modern bir ekonomide finansal aracılığın önemini anlamaları, faiz oranlarının nasıl belirlendiğini anlamaları, finansal piyasaların temellerini öğrenmeleri, farklı finansal kurumları ve özellikle ticari bankacılığı öğrenmeleri, sosyal, denetimsel ve politik faktörlerin finansal piyasalar ve kurumlar üzerindeki etkilerini anlamaları
Dersin Özeti

Finansal piyasalar dersi; öğrencilere finansal piyasaları ve kurumları, ve bunların ekonomik verimliliği arttırmadaki rolünü tanıtmayı amaçlar.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Öğrenciler finans piyasası mekanizması içinde meydana gelebilecek oluşumları anlayabilecekler
  2.  Iyi çalışan finansal piyasalar ve kurumların ekonomik verimliliği nasıl arttırdığını anlar
  3. Faiz oranlarını etkileyen faktörleri bilir
  4. Farklı finansal kurum ve piyasaların yerine getirdiği fonksiyonları bilir.
  5. Denetimsel ve politik faktörlerin finansal piyasalar ve kurumlar üzerindeki etkilerini bilir
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı: Neden finansal piyasalari çalışmalıyız
2. Hafta Finansal sisteme özet bakış
3. Hafta Finansal piyasaların temelleri: Faiz oranları ve faiz oranlarının varlık değerlemedeki rolü
4. Hafta Finansal piyasaların temelleri: Faiz oranları neden değisir
5. Hafta Faiz oranlarının risk ve vade yapısı
6. Hafta Para Piyasası
7. Hafta Para Piyasası
8. Hafta Tahvil Piyasası
9. Hafta Tahvil Piyasası
10. Hafta Borsa
11. Hafta Borsa
12. Hafta Finans Kurumlarının Temelleri
13. Hafta Bankacılık ve Finans Kurumlarının Yönetimi
14. Hafta Bankacılık Düzenlemeleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 3 3 4 2 3
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak. 2 3 4 5 3
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 2 3 4 5 3
PY4) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 1 3 4 2 5
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 2 3 4 2 3
PY6) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 2 3 5 4 3
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 2 3 4 5 3
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 2 3 4 3 3
PY9) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 2 3 4 5 3
PY10) Edindiği teorik bilgileri uygulama safhalarına aktarabilmek ve çalışmalarında uygulama becerisine dönüştürebilme. 1 3 4 5 5
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 2 3 4 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 3 45
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 5 3 8
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 3 8
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 3 3 0 9
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 5 1 6
Ara Sınavlar 1 5 1 6
Yari Yılsonu sınavı 1 7 1 8
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri