BSP 104

Temel Kredi Bilgileri

Dersin Adı: BSP 104 Temel Kredi Bilgileri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör.Murat ŞAHİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma
Önerilen Ders Kitabı ÇELİK, FAİK, “Kredi Talepleri”, Türkmen Kitabevi, İstanbul 2014
Yardımcı Ders Kitabı 1- ÖZTÜRK, Kezban, Kredi Politikası ve Değerlendirmesi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2015 2- Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI, Bankacılıkta Kredi Tahsisi, Seçkin Yayıncılık, 2010 3- Dr. Birgül ŞAKAR, Banka Kredileri ve Yönetimi, Beta Basım Yayın, 2011 4. GÜNEY, A
Dersin Amacı Bankalarda yürütülen kredi işlemleri hakkında detaylı bilgi kazandırmak.
Dersin Özeti
Bankalarda yürütülmekte olan kredilendirme konusu hakkında geniş bilgilere yer vererek, bankalarda kredi işlemlerinin nasıl olduğu konusunda ayrıntılı bilgi vermek
Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Temel kredi kavramlarını tanırlar.

2) Kredilendirme sürecini öğrenirler.

3) Kredi türlerini öğrenirler.

4) Nakdi ve Gayri nakdi kredileri açıklayabilirler.

5) Teminat Mektubu ve düzenlenmesi hakkında bilgi sahibi olurlar

6) Kredi teminatları hakkında bilgi sahibi olurlar.

7) Bankacılık Kanununda kredilere ilişkin düzenlemeleri öğrenirler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kredinin tanımı, bankacılıkta kredinin önemi, kredinin unsurları, kredinin işlevleri, bankaların kredi kaynakları, bankalarda kredi işlemleri ile ilgili temel kavramlar (plasman, depasman, limit, marj, teminat, faiz, temerrüt, mortalite)
2. Hafta Kredilerin sınıflandırılması, Nakdi-Gayrinakdi krediler, vadelerine göre krediler, Yatırım, teçhizat, işletme ve Ticari krediler, Sanayi, İhracat, Konut, Tüketici, Tarım kredileri, Açık Kredi, Teminatlı kredi, Otorize kredi, Şube yetkisinde kredi
3. Hafta Bankalarda kredi açmaya yetkili organlar, Bankalarda Kredilendirme Süreci, Kredi kullandırma ilkeleri (Emniyet, Seyyaliyet, Verimlilik), 5K kuralı(Kapasite, Karakter, Kapital, Karşılıklar, Kurallar), 3D Kuralı (Dolu, Donuk, Dolaylı)
4. Hafta 5411 sayılı Bankalar kanununda kredi işlemleri ile ilgili sınırlamalar
5. Hafta Borçlu Cari Hesap Kredisi, İskonto ve İştira Kredileri, Senet Karşılığı Avans Kredileri, Taksitli Ticari Kredi, Spot Kredi
6. Hafta Teminat Mektupları, tarafları, Limit Açısından Teminat Mektupları, Şekilleri açısından teminat mektupları, Vadeleri açısından teminat mektupları, Teminat Mektubunun düzenlenmesi, iadesi işlemleri, tazmini, zamanaşımı, Referans mektupları
7. Hafta Kredilerde teminatlar, kefalet, müteselsil kefil, adi kefil, kefaletle ilgili önemli hususlar, İpotek, İpoteğin hukuki sonuçları, anapara ipoteği, azami meblağ ipoteği, ipoteğin fekki, Ticari İşletme Rehni, Çek ve senetlerin teminata alınması
8. Hafta Yabancı para nakdi krediler
9. Hafta Yabancı para nakdi krediler
10. Hafta Yabancı para gayrinakdi krediler
11. Hafta Yabancı para gayrinakdi krediler
12. Hafta Bireysel Krediler, Tüketici Kredisi, Taşıt Kredisi, Konut Kredisi
13. Hafta Kredili Mevduat Hesabı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Tüketicilere kullandırılan kredilerle ilgili bölümleri
14. Hafta Kredi Kartları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek 3 3 3 3 3
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak. 2 4 5 2 5
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 5 5 5 5 5
PY4) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 4 3 4 3 5
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 4 3 2 3 5
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3 5 4 5 4
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 4 5 3 2 1
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 2 5 3 5 4
PY9) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 3 4 4 3 2
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 3 2 4 5 5
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 3 3 2 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 4 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 3 3 6
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 2 4 6
Kısa Sınavlar 1 3 1 4
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri