BSP 102

Temel Sigortacılık Bilgileri

Dersin Adı: BSP 102 Temel Sigortacılık Bilgileri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Burcu SAVAŞ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Murat ÖZBOLAT (2014) Temel Sigortacılık, Seçkin Yayıncılık, ANKARA
Yardımcı Ders Kitabı Sigortacılık konusunda yayınlanmış olan kitaplar, dergiler, TSB ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünün yayınları ve WEB Sayfalarında yer alan ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan genel şartlar ve bunlar üzerinde yapılmış ol
Dersin Amacı Bu dersin amacı; Bankacılık ve Sigortacılık Programında öğrenim gören öğrencilerin Temel Sigortacılık ve Sigorta İşletmeciliği konusunda temel bilgilere sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin Özeti

Bu derste Temel Sigortacılık kavramlarının genel olarak tanımı yapılarak, dünyada ve ülkemizde sigortanın tarihi incelenecektir. Sigortanın makro ve mikro işlevleri üzerinde çalışılarak, sigortanın ekonomik etkileri anlatılacaktır. Sigorta Sözleşmesinin tarafları ve bunların yükümlülükleri açıklanacaktır. Sigortacılıktaki aracı kurum ve kuruluşlar tanıtılacaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Sigortanın ve sigortacılığın tanımını yaparak, Sigortacılık mesleği ile ilgili temel kavramları açıklayabilir,

2) Sigortanın dünyadaki ve ülkemizdeki tarihini yazılı ve sözlü anlatabilir,

3) Sigortacılıkta, risk, risk çeşitleri ve risk yönetimi konusunda temel kavramları ve uygulamalar hakkında açıklamaları yapabilir,

4) Sigortanın Prensiplerini sayarak açıklayabilir,

5) Sigortanın Makro ve Mikro işlevlerini açıklayabilir,

6) Sigorta Sözleşmelerinin taraflarını açıklayarak, bunların hak ve yükümlülüklerini yazılı ve sözlü anlatabilir,

7) Sigorta işletmelerinde aracı kurum ve kuruluşları yazılı ve sözlü anlatabilir.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sigortanın Tarihi ve Önemi
2. Hafta Sosyal Sigorta ile Özel Sigorta Arasındaki Farklılık
3. Hafta Temel Sigortacılık Bilgileri
4. Hafta Sigortanın Temel Prensipleri
5. Hafta Sigorta Belgeleri
6. Hafta Sigortacılıkta Yönetim Organizasyonu ve Üretim Kaynakları (Aracıları)
7. Hafta Sigorta Sisteminde Bulunan Kurumlar
8. Hafta Reasürans
9. Hafta Sigorta Türleri
10. Hafta Hayat Sigortaları
11. Hafta Yangın ve Kaza Sigortaları
12. Hafta Mühendislik ve Nakliyat Sigortaları
13. Hafta Tarım ve Kredi Sigortaları
14. Hafta Sağlık Sigortası ve Hukuksal Koruma Sigortası
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 3 3 3 3 3
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak. 5 4 3 5 4
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 5 5 4 3 2
PY4) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 2 2 2 2 2
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 3 4 5 5 4
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3 4 5 2 3
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 3 2 3 4 4
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 3 3 3 3 3
PY9) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 4 5 4 5 5
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 3 3 4 5 3
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 4 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 3 3 6
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 9 1 1 10
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 5 5 5 30
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri