BSP 101

Temel Bankacılık Bilgileri

Dersin Adı: BSP 101 Temel Bankacılık Bilgileri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli örgün sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Burcu SAVAŞ
Dersin Öğretim Yönetimi sözel anlatım, soru cevap
Önerilen Ders Kitabı Mustafa Ufuk Arı, Mehmet Vurucu (2014) A`dan Z`ye Bankacılık, Seçkin Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı 1- TAKAN, Mehmet, “Bankacılık teori, uygulama ve yönetim”, Nobel, 2000, İstanbul, 2- T. LEBLEBİCİ, Dilek, “Bankalarda Operasyonel Risk Yönetimi”, Literatür, 2006,İstanbul 3- KAVAL, Hasan, “Bankalarda Risk Yönetimi”, Yaklaşım, 2000, Ankara
Dersin Amacı Finansal sistem içindeki tüm finansal kurumlar hakkında bilgi vermek, bankalar ve bankacılık sistemini detaylı incelemek, bankaların fonksiyonlarını, ekonomideki yerini ve önemini ele almak bu dersin temel amacıdır.
Dersin Özeti

Yapısal ve fonksiyonel özellikleri bakımından bankalar, bankacılıkta aktif ve pasif yönetimi, temel bankacılık fonksiyonları, bankaların ekonomideki yeri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Bankaların ekonomideki fonksiyonlarını kavramak

2) Para, Kredi, Faiz ve Finansal Sistem ilişkisini kavramak

3) Banka türleri ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olmak

4) Bankalarda organizasyon, yönetim ve denetim konularında bilgi sahibi olmak

5) Finansal sistemi oluşturan tüm kurumlar hakkında bilgi sahibi olmak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Finansal sistemin unsurları, fonksiyonları, finansal kurumlar, finansal kurumların fonksiyonları, para, kredi, faiz ve finansal sistem ilişkisi, tasarruf ve yatırım, ödünç alma ve ödünç verme
2. Hafta Bankacılığın Tanımı, Bankacılığın tarihsel gelişimi, Banka sistemleri, Banka türleri
3. Hafta Katılım Bankaları
4. Hafta Bankaların fonksiyonları
5. Hafta Bankalarda organizasyon ve Yönetim
6. Hafta Bankalarda görev ve unvan tanımları, Bankacılık etik ilkeleri
7. Hafta Merkez Bankacılığı, Merkez Bankasının görev ve yetkileri, Merkez Bankasının para politikası amaçları, Merkez bankasının para politikası araçları
8. Hafta Bankaların denetlenmesi, Dış denetimler, İç denetimler, T. Bankalar Birliği Hakkında Genel Bilgiler
9. Hafta Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu Hakkında Genel Bilgiler, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Hakkında Genel Bilgiler
10. Hafta Bankalarda risk yönetimi, Risk çeşitleri, Basel I, Basel II
11. Hafta Bankalarda aktif pasif yönetimi
12. Hafta Banka birleşmeleri, Bankacılık Krizleri
13. Hafta Türk Bankacılığına Yabancı Sermayeli Girişler
14. Hafta Genel Değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 4 5 3 3 4
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak. 2 3 3 4 5
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 3 3 2 2 5
PY4) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 3 2 4 5 5
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 3 3 4 2 3
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3 3 4 4 5
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 3 2 4 5 5
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 4 5 3 4 5
PY9) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 4 5 3 2 5
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 3 3 5 5 4
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 3 4 5 3 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 4 56
Uygulamalı Ders 4 5 0 20
Ödevler 1 15 0 15
Sunum / Seminer hazırlama 1 14 0 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 5 1 5 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri