BRY 241

Büro Yönetimi

Dersin Adı: BRY 241 Büro Yönetimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Gülcan DEMİRAL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı 1.Tutar, H., Altınöz, M., (2007). Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri, 6. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 2.Başpınar, N., Bayramlı, U. Ü., (2003). Büro Yönetimi, Nobel Yayınları, Ankara.
Yardımcı Ders Kitabı Ar, A. F. (1999). Büro Yönetimi Teknikleri, 6. Baskı, Yargı Yayınları, Ankara.
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenciye, büro yönetimi işlerini yapma yeterlikleri kazandırılacaktır.
Dersin Özeti

Yönetim, yönetici, büro yönetimi ve büro yöneticisi Büro ve işyerlerinde işlerin planlanması ve iş programları Örgüt, örgütlendirme, örgütlenme kuralları ve büroların örgütlenmesi Örgüt, fonksiyon ve pozisyon şemaları İşi basitleştirme ve verimlilik İş dağıtımı tekniği, iş akımı tekniği, hareket ekonomisi tekniği Büro ve işyerlerinde alan ve yerleşme etüdü tekniği Bürolarda form kullanma ve geliştirme esasları

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları analiz etmek

2. Büroyu ergonomik şekilde düzenlemek

3. İş planı yapmak 

4. Planları uygulamak ve takibini yapmak

5. Geri bildirimlerin analizini yapmak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 0
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yönetim, yönetici, büro yönetimi ve büro yöneticisi
2. Hafta Büro ve işyerlerinde işlerin planlanması ve iş programları
3. Hafta Örgüt, örgütlendirme, örgütlenme kuralları ve büroların örgütlenmesi
4. Hafta Örgüt şemaları
5. Hafta Fonksiyon ve pozisyon şemaları
6. Hafta İşi basitleştirme ve verimlilik
7. Hafta İş dağıtımı tekniği
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta İş dağıtımı tekniği
10. Hafta İş akımı tekniği
11. Hafta Hareket ekonomisi tekniği
12. Hafta Alan ve yerleştirme etüdü tekniği
13. Hafta Bürolarda form kullanımı ve geliştirme esasları
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 5 4 5 1 1
PY2) Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilmek. 4 5 5 1 1
PY3) Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 4 5 5 1 1
PY4) Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 5 4 4 1 1
PY5) Büro yönetimi ve yönetici asistanı alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 4 4 5 1 1
PY6) Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan sorunları belirleme ve çözümleyebilmek. 5 4 5 1 1
PY7) Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan iş görenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmek. 5 5 4 1 1
PY8) Büro Yönetimi ve yönetici asistanı alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5 4 5 1 1
PY9) Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmek 5 5 4 1 1
PY10) Büro yönetimi ve yönetici asistanı alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 4 5 4 1 1
PY11) Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 5 5 4 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 12 0 12
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri