BRY 232

Bilgi Yönetimi

Dersin Adı: BRY 232 Bilgi Yönetimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Öğretim Eleman ı tarafından hazırlanmış Ders Notları
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencilerin Bilgi ve Belge Yönetimi hakkında temel bilgilere sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin Özeti

Bu derste Bilgi ve Belge Yönetiminin genel olarak tanımı yapılarak, Bilgi ve Belge Yönetiminin önemlerine ve uygulamaları konusuna değinilecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Bilginin tanımını yaparak, Bilgi Türlerini ve Bilgi Sistemlerini yazılı ve sözlü açıklayabilir 

2) Bilgi Kaynakları olarak, İç Bilgi Kaynakları ve Dış Bilgi Kaynaklarının ne olduğunu açıklayabilir 3) Bilgi Yönetimi Olgusu açıklayarak, Bilgi Yönetiminin Kapsamını ve Konusunu yazılı ve sözlü anlatabilir 
4) İşletmelerde Bilgi ve Bilgi Yönetimi konusunda kavramsal açıklamaları yapabilir
5) Kurumsal Bilgi Kaynakları, Bilgiye Dayalı Yönetim ve Bilgi Yönetim Stratejileri ve İlkelerini açıklayabilir
 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Derse giriş ve ders amaçlarının belirlenmesi, Bilginin tanımının yapılması, Bilgi Türlerinin açıklanması
2. Hafta Bilgi sistemleri
3. Hafta İç Bilgi Kaynakları
4. Hafta Dış bilgi kaynaklar
5. Hafta Bilgi Yönetimi Olgusunun açıklanarak organizasyonlarda Bilgi Yönetiminin Kapsamının ve Konusunun incelenmesi
6. Hafta İşletmelerde Bilgi ve Bilgi Yönetimi konusunda kavramsal açıklamaların ele alınması
7. Hafta Kurumsal Bilgi Kaynakları, Bilgiye Dayalı Yönetim ve Bilgi Yönetim Stratejileri ve İlkelerinin açıklanması
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Bilgi Yönetimi Altyapı Unsurları
10. Hafta Bilgi Yönetim Projesi Gerçekleştirme Adımlarının incelenmesi
11. Hafta Bilgi Yönetimi Projeleri
12. Hafta Bilgi Yönetim Projesi Gerçekleştirme Adımlarının incelenmesi
13. Hafta Bilgi Yönetim Projesi Gerçekleştirme Adımlarının incelenmesi
14. Hafta Bilgi Yönetim Projesi Gerçekleştirme Adımlarının incelenmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 5 4 3 5 1
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 5 4 4 4 4
PY3) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 5 4 3 3 5
PY4) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak. 5 4 4 4 5
PY5) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 4 5 4 5 4
PY6) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 5 3 3 3 5
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. 5 5 5 4 4
PY8) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 4 1 3 4
PY9) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 4 4 4 3 4
PY10) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 3 3 4 4 3
PY11) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 5 5 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 108
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri