BRY 213

Örgütsel Davranış

Dersin Adı: BRY 213 Örgütsel Davranış
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Ansı GÜZELKÖYLÜ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı [1] Erdoğan İlhan, (1994), İşletmelerde davranış, İ.Ü.İşletme fak. İstanbul, [2] Kutanis Rana Özen, (2003), Örgütlerde Davranış Bilimleri, Sakarya Ü., Sakarya [3] Yılmazer Aydın,Eroğlu Cemal, (2008), Meslek Yüksekokulları için Davranış Bilimleri ve Örgüts
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları, makaleler.
Dersin Amacı Öğrenciyi iş yaşamındaki çeşitli davranış sal konulara ve bu konuların neden olabileceği durumlara hazırlama; bir işletmede çalışmaya başladığında pek çok kişinin gözünden kaçan, önemsenmeyen davranış ile ilgili konuların önemini fark etmesini sağlamak ve öğrenciyi iş hayatında karşılaşabileceği davranışlara karşı hazırlayarak ortaya çıkabilecek soru
Dersin Özeti

Örgütsel davranış konusunda genel bir değerleme; Tarihsel ve küresel bağlamda örgütsel davranış; Örgütlerde bireyler, algı, tutum, kişilik ve bireysel davranış, iş doyumu, temel motivasyon kavramları ve örgütler, çalışanlar ve yöneticiler için önemi, bireysel karar oluşturma; Örgütlerde gruplar, grup davranışı, takımlar, iletişim, liderlik, güç ve politika, çatışma ve müzakere, stres; örgütsel sistem, örgüt yapısı, teknoloji ve iş tasarımı, sosyoteknik sistem, örgütsel kültür, örgütsel değişme ve geliştirme.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) iş hayatında ve günlük yaşamında davranışların önem ve etkisini kavrar

2) örgütlerde davranışsal sorunları fark ederek çözümler üretebilecektir

3) Örgüt kültürü ve örgüt iklimi hakkında bilgi sahibi olur.

4) Örgütsel motivasyon yöntemlerini tanır.

5) Örgütsel çatışma, nedenlerini öğrenir.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 0
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Örgütsel davranış ile ilgili temel kavramlar ve davranış bilimleri ile ilişkisi, karar verme, yönetim labirenti
2. Hafta Örgütlerde davranış düzlemi, sosyal statüler, rol davranışı
3. Hafta Motivasyon, motivasyon teorileri ve motivasyonun işletmeler, yöneticiler ve çalışanlar açısından önemi
4. Hafta Örgütlerde moral, monotonluk, işe devamsızlık ve personel devri
5. Hafta Örgütlerde tutumlar, tutum oluşumu ve tutumu oluşturan faktörler, tutum değiştirme
6. Hafta İş ortamında Algılama, Algılamayı etkileyen faktörler, algılama hataları, Algılama - davranış tutum ilişkisi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Örgütlerde İş tatmini, İş tatminsizliğinin ifade biçimleri
9. Hafta İş ortamında fiziksel sorunlar ve stress
10. Hafta Kişilik, kişiliğin temel özellikleri, kişiliğin açıklanmasında kuramsal yaklaşımlar
11. Hafta Örgütlerde çatışma ve çatışma yönetimi
12. Hafta Örgütlerde gruplar, grup türleri, Grupların oluşumu ve işleyişi, grupların özellikleri
13. Hafta Kültür kavramı ve örgüt kültürü, Örgüt Kültürünü etkileyen faktörler
14. Hafta Yarı yıl sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek 4 5 3 5 3
PY2) Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilmek. 4 5 5 4 5
PY3) Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 4 3 4 5 5
PY4) Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 4 3 4 5 5
PY5) Büro yönetimi ve yönetici asistanı alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 3 4 5 4 5
PY6) Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan sorunları belirleme ve çözümleyebilmek. 3 5 4 3 4
PY7) Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan iş görenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmek. 5 3 4 4 5
PY8) Büro Yönetimi ve yönetici asistanı alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 4 4 4 4
PY9) Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmek 3 4 5 4 4
PY10) Büro yönetimi ve yönetici asistanı alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 5 4 4 4 4
PY11) Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 5 4 5 3 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 0 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 0 0 6
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 0 6
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 32
Yari Yılsonu sınavı 1 9 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri