BRY 211

Örnek Olay

Dersin Adı: BRY 211 Örnek Olay
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Görsel ve İşitsel ders notları
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Çalışma hayatı içerisinde yaşanmış olayların analiz edilerek konuyu kavratma ve problemin çözümünün kolaylaştırılması amaçlanmaktadır
Dersin Özeti

Bu derste giriş mahiyetinde olmak üzere, iktisadi hayat, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, fayda ve kâr maksimizasyonu, Milli Gelirin teşekkülü, Para ve fonksiyonları, iktisadi büyüme ve iktisadi sistemler gibi temel konular görülecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Mesleki eğitim alanındaki kuramsal bilgileri değerlendirebilme

2 Kuramsal bilgileri gerçek iş yaşamına uygulayabilme

3 Örnek kesitler üzerinde tartışabilme

4 Örnek kesitler üzerinde bilgileri pekiştirebilme

5 Eldeki bilgilere dayanarak çözüm önerileri üretme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Büro iletişimi ve iletişim çatışmalarının önlenmesi
2. Hafta Büro yöneticisinin görevleri ve örnek olay analizi
3. Hafta Büro yöneticisinin sorumlulukları ve örnek olay analizi
4. Hafta Yetki ve sorumluluk kavramı, dikkat edilmesi gereken hususlar ve örnek olay analizi
5. Hafta Telefonla etkili iletişim ve uygulama
6. Hafta Ergonomik tasarım ve uygulama analizi
7. Hafta Dosyalama ve arşivleme teknikleri ve uygulama analizi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Büro makinelerinin kullanımı ve yaşanan sorunlar ile ilgili uygulama
10. Hafta Büro formlarının düzenlenmesi, koordinasyonu uygulama analizi
11. Hafta Büro formlarının değerlendirilmesi ve örnek olay analizi
12. Hafta İşlerin önceliklerinin belirlenmesi ve dikkat edilmesi gereken hususlar, örnek olay analizi
13. Hafta Toplantı uygulama analizi, yazışma örnekleri, yazışmalarda yaşanan sorunlar ve uygulama analizi
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 3 3 4 5 3
PY2) 4 3 2 4 5
PY3) 4 5 4 3 2
PY4) 3 5 4 4 5
PY5) 3 4 4 4 3
PY6) 2 5 5 2 4
PY7) 4 4 3 4 3
PY8) 4 5 5 3 3
PY9) 4 3 2 4 3
PY10) 5 3 4 4 2
PY11) 5 4 2 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 4 0 4
Sunum / Seminer hazırlama 1 4 0 4
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri