BRY 206

Meslek Eğitimi

Dersin Adı: BRY 206 Meslek Eğitimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Gülcan DEMİRAL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Başpınar N., Çakıroğlu D. (2011). Meslek Etiği. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Yardımcı Ders Kitabı Makaleler
Dersin Amacı Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Etik ve ahlak kavramları, etik sistemleri, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, meslek etiği, meslek etiği, mesleki yozlaşma ve etik dışı davranış sonuçları ve sosyal sorumluluk.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Etik ve ahlak kavramlarını inceleyebilecektir.
  2. Mesleki etiğini inceleyebilecektir.
  3. Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını değerlendirebilecektir.
  4. Sosyal sorumluluk kavramını inceleyebilecektir.
  5. Mesleki takip yapabilecektir.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 10 10
Proje/Sunum/Seminer 10 10
Kisa Sinavlar 0
Ara Sınavlar 20 20
Yılsonu sınavı 60 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Etik ve ahlak kavramlarını incelemek
2. Hafta Etik ve ahlak kavramlarını incelemek
3. Hafta Etik sistemlerini incelemek
4. Hafta Etik sistemlerini incelemek Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek
5. Hafta Etik sistemlerini incelemek Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek
6. Hafta Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Meslek etiğini incelemek
9. Hafta Meslek etiğini incelemek
10. Hafta Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek
11. Hafta Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek
12. Hafta Sosyal sorumluluk kavramını incelemek
13. Hafta Genel Sınav Hazırlık
14. Hafta Genel Sınav
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 4 2 2 3 4
PY2) Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisine sahiptir. 5 3 4 4 3
PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri toplayabilir, yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir. 3 4 2 5 4
PY4) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan güncel teknikleri, araç, gereç, cihaz ve bilişim teknolojilerini seçebilir ve etkin olarak kullanabilir. 4 2 4 2 5
PY5) Teknik resim, bilgisayar destekli çizim vb. yazılımlarını kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilir, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilir, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisine sahiptir. 5 4 4 3 5
PY6) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincine sahiptir. 5 4 3 4 3
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahiptir. 3 3 4 4 5
PY8) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilir, takımlarda sorumluluk alabilir veya bireysel çalışmaları başarıyla yerine getirebilir. 5 3 4 3 4
PY9) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahiptir. 3 4 4 3 3
PY10) Sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahiptir. 4 3 3 5 3
PY11) İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahiptir. 5 3 3 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 15 0 15
Sunum / Seminer hazırlama 1 15 0 15
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 14 0 2 28
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri