BRY 203

Yazışma ve Raporlama Teknikleri

Dersin Adı: BRY 203 Yazışma ve Raporlama Teknikleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Ansı GÜZELKÖYLÜ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı 1.Altınöz,M;Parıldar,C; Yazışma Teknikleri,Nobel Yayın Dağıtım,Ankara,2007.2.Koç,H;Öztoprak,M; Yazışma Teknikleri,Seçkin Yayıncılık,Ankara,2003.
Yardımcı Ders Kitabı Topaloğlu,M;Koç,H; Büro Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara,2002. Yazışma Standartları Yayınları, İstanbul,
Dersin Amacı Yazılı iletişim türlerini tanıtmak, yazıların standart yazım kurallarını ve içerikle ilgili kavramları açıklamak ve örnek hazırlatmaktır
Dersin Özeti

Resmi yazılar, iş yazıları ve özel yazılar, yazı hazırlamak kullanılan standartlar

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Yazılı iletişimin unsurlarını kavramak

2. Yazılı iletişimin örgütlerdeki önemini kavramak

3. Yazı yazma tekniklerini bilme ve uygulama becerisi kazanmak.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar 0
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sözlü ve yazılı iletişimin incelenmesi
2. Hafta Örgütsel iletişimin tanımı. Gelen giden evrak, evrak türleri, kayıt işlemleri
3. Hafta Anlatımın unsurları, yazım-imla kuralları. Yazışma türleri, ticari ve resmi yazıların tanımı,özellikleri
4. Hafta Yazışma türlerinin tanımı ve örnek yazımı. Sirkü, ilan, tanıtma ve reklam mektubu
5. Hafta Satış mektupları, sipariş ve örnek yazımı
6. Hafta İstek mektupları,alındı mektupları ve örnek yazımı
7. Hafta Tekit mektupları, tahsilat ve ödemeleri takip mektubunun incelenmesi ve örnek yazımı
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta TSE?nin iş yazılarını düzenleme standardı ve Başbakanlığın resmi yazıları düzenleme esaslarının incelenmesi
10. Hafta Standartların yazıya uygulanması . Teyit mektuplarının incelenmesi ve örnek yazımı
11. Hafta Dilekçe yazım kurallarının incelenmesi ve örnek yazımı
12. Hafta İş isteme mektupları, özgeçmiş hazırlama kurallarının incelenmesi ve örnek yazımı
13. Hafta Örgütsel iletişimde özel yazıların tanımı ve türlerinin incelenmesi ve örnek yazımı. Raporun tanımı, raporların şekil ve içerik yönünden
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 4 4 5 1 1
PY2) Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilmek. 4 4 5 1 1
PY3) Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 5 4 5 1 1
PY4) Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 4 4 5 1 1
PY5) Büro yönetimi ve yönetici asistanı alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 5 5 4 1 1
PY6) Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan sorunları belirleme ve çözümleyebilmek. 5 5 5 1 1
PY7) Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan iş görenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmek. 5 5 4 1 1
PY8) Büro Yönetimi ve yönetici asistanı alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5 4 5 1 1
PY9) Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmek 5 5 4 1 1
PY10) Büro yönetimi ve yönetici asistanı alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 5 4 5 1 1
PY11) Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 5 5 4 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 12 0 12
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri