BRY 122

Etkili ve Güzel Konuşma

Dersin Adı: BRY 122 Etkili ve Güzel Konuşma
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Coşkun DURSUN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Akbayır, Sıddık (2007) Dil ve Diksiyon, Akçağ Yayınları, Ankara. Özden, Mehtap – Topçuoğlu, Fulya (2012) Diksiyon ve Konuşma Eğitimi, Pegem Akademi, Ankara Şenbay, Nüzhet (2011) Söz ve Diksiyon Sanatı, YKY, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı Kişisel ve mesleki yaşamda etkili iletişim kurabilmek amacıyla sözlü ve sözsüz iletişimin temel özellklerini; sözlü iletişimde dili, dil ötesi unsurları ve beden dilini etkili kullanmanın iletişime katkısını kavratmak ve edinilen bilgi ve becerileri uygul
Dersin Özeti

Derste doğru ses ve nefes alıştırmaları yapılarak, Türkçenin fonetik yapısı ve kuralları incelenecek. Türkiye Türkçesine özgü tonlama,vurgu, artikülasyon kuralları çerçevesinde anlatım teknikleri ve üslup üzerine alıştırmalar yapılacak. Sözsüz iletişim ( beden dili ), kişisel imaj ve resmî ve sosyal protokol kurallarına göre sunum yapma ve topluluk karşısında konuşma alıştırmaları yapılacaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1) Doğru ses ve nefes sayesinde doğru sesler çıkarmak    
2) Türkçenin ses özelliklerini, seslerin boğumlanma noktalarını ( çıkaklarını ) bilerek bu sesleri doğru telaffuz etmek.    
3) Ünlü harflerin söyleniş özelliklerini bilerek doğru telaffuz etmek    
4) Tonlama ve vurguları doğru ve yerinde yapmak    
5) Heyecan-Telaş farkı, Mantıklı ve kurallı konuşma, konuşmayı planlama, etkileyici anlatıma hakim olmak    
6) Beden dili ile etkili konuşmayı desteklemek    
7) Topluluk önünde ve kamera karşısında güzel ve etkili konuşabilmek

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Diksiyon ve güzel konuşmanın önemi
2. Hafta İyi bir konuşmacının nitelikleri.
3. Hafta Diksiyon kavramı ve diksiyon eğitiminin amaçları, faydaları.
4. Hafta Türkçenin sesleri, özellikleri. Nefes çalışmaları.
5. Hafta Diksiyon: Telaffuz, konuşma kusurları.
6. Hafta Diksiyon: Vurgu, Cümle vurgusu. Metinler üzerinde çalışmalar.
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta Diksiyon: Tonlama. Metinler üzerinde çalışmalar.
9. Hafta Metin türleri, konuşma türleri. Farklı türlerin dil ötesi unsurların kullanımına etkisi.
10. Hafta Beden Dili: Mimikler, jestler ve bedenin duruşu. Uygulama çalışmaları.
11. Hafta Beden dilinin olumlu ve olumsuz kullanımı. Uygulama çalışmaları.
12. Hafta Beden Dili: Sözlü ve sözsüz iletişimde mekanın kullanımı.
13. Hafta Çocuğun beden dili. Eğitim ortamlarında sözsüz iletişim unsurlarının kullanımı.
14. Hafta YILSONU SINAVI
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 4 4 3 3 3
PY2) PY 02 3 4 4 4 4
PY3) PY 03 4 4 4 5 5
PY4) PY 04 4 3 4 4 4
PY5) PY 05 4 4 4 3 3
PY6) PY 06 4 4 4 4 4
PY7) PY 07 4 4 4 4 4
PY8) PY 08 4 4 4 4 4
PY9) PY 09 3 3 3 3 3
PY10) PY 10 3 3 3 3 3
PY11) PY 11 4 5 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 5 15
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 5 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 0 6 6
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 6 6
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri