BRY 120

Sunu Teknikleri

Dersin Adı: BRY 120 Sunu Teknikleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Emrah BOZKURT
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Zuhal Batlaş, İz Bırakan Sunuş, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2004
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrenciye topluluk önünde etkili ve güzel konuşmayı öğretmek ve hatasız sunuş yapmasını sağlamaktır.
Dersin Özeti

Topluluk önünde sunum yapma becerisi ile ilgili temel bilgiler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Sunuşun önemini çıklar

2) Etkili sunuş hakkında bilgi verir

3) Sunuş sırasında görsel ve işitsel malzemeleri kullanır

4) Sunum öncesi, sunum esnasında ve sonrasında yapılması gerekenleri açıklar

5) Düşünce ve sorun çözme teknikleri sıralar

6) Sunum programları kullanımını açıklar

7) Sunum programları uygulamasımı gösterir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 2 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sunuşun önemi
2. Hafta Sunuların planlanması
3. Hafta Sunuşu etkili kılmak için yapılması gereken ön çalışmalar
4. Hafta Sunuş sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar
5. Hafta Beden duruşu
6. Hafta Göz teması, jest ve mimikler
7. Hafta Giyim, makyaj, aksesuarlar
8. Hafta Ses tonu ve ses kullanımı
9. Hafta Soruların cevaplaması
10. Hafta Ara sınav
11. Hafta Görsel malzemelerin kullanılması
12. Hafta Tepe göz ve data show kullanımı
13. Hafta Örnek çalışma
14. Hafta Genel sınav
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 4 3 4 3 5
PY2) Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilmek. 2 3 5 4 4
PY3) Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 3 3 4 3 5
PY4) Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 5 4 4 3 2
PY5) Büro yönetimi ve yönetici asistanı alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 2 3 3 5 4
PY6) Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan sorunları belirleme ve çözümleyebilmek. 4 5 4 3 4
PY7) Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan iş görenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmek. 5 4 4 3 3
PY8) Büro Yönetimi ve yönetici asistanı alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5 3 4 3 3
PY9) Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmek 3 3 2 3 5
PY10) Büro yönetimi ve yönetici asistanı alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 3 3 4 2 4
PY11) Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 4 4 5 2 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 10 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 5 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 0 7 7
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 5 5 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri