BRY 120

Sunu Teknikleri

Dersin Adı: BRY 120 Sunu Teknikleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. BRADBURY, Andrew. (Çev. H. Elçi). Değişen Dinamikleri Yakalamak İçin Başarılı Sunum Teknikleri. Kaizen Yayıncılık. 2006.
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin mesleki ve akademik rapor yazma, yayın hazırlama ve topluluk önünde sunum yapma bilgi ve becerilerini kazanması amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Etkili sunum teknikleri, bir sunumun nasıl hazırlanacağı, rapor yazım kural ve teknikleri, etkili iletişim becerilerini kullanm

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Bu ders sonunda öğrenci gözlem, bilgi ve becerilerinin somutlaştığı uygulama sürecinin raporlarını yazacaktır.

2. Bu çerçevede bilimsel raporların yazımı konusunda yazılmış farklı rapor örnekleri çerçevesinde rapor yazımı işlenmesi kavranılacaktır

3. Bu incelemenin ardından ilgi duydukları bir sosyal hizmet sorun alanını seçerek araştırma önerisi hazırlaması öğrenilecektir.

4. Resmi rapor ve yazı tekniklerin yazılımı konusunda gereken bilgiyi kavranması olacaktır.

5. Değerlendirmelerin sonucunda hazırlanan araştırma önerileri üzerinden pratik anlamda pekiştirme sağlanacaktır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Etkili sunuşun tanımı, kapsam ve amaçları
2. Hafta Etkili rapor yazmanın tanımı, kapsam ve amaçları
3. Hafta Sosyal inceleme ve değerlendirme raporunun yazımı
4. Hafta Mesleki ve akademik rapor ve yayın hazırlamanın yöntem ve teknikleri
5. Hafta Elektronik sunu programı ve araçları
6. Hafta Örnek sunumların hazırlanması
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Rapor Yazım Teknik ve Kuralları ile bir sunumun yazılı hale getirilmesi
9. Hafta Etkili iletişim becerileri
10. Hafta Başarılı sunum teknikleri ve etkili kullanımı.
11. Hafta Beyin fırtınası, rol oynama, drama ve canlandırma gibi eğitim ve öğretim tekniklerini kullanma
12. Hafta Öğrenci gruplarının sunumu
13. Hafta Öğrenci gruplarının sunumu
14. Hafta YILSONU SINAVI
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Profesyonel sosyal hizmet uzmanı kimliği geliştirme 4 3 3 4 3
PY2) Sosyal hizmet mesleği ile ilgili görev, yetki, hak ve sorumlulukları; insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirebilme. 3 3 4 4 3
PY3) Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini bilme ve sosyal hizmet uygulamalarında kullanma. 4 4 4 3 3
PY4) Sosyal hizmetin değer temelini, etik ilke ve standartlarını anlayabilme ve uygulamaya aktarabilme 3 4 3 4 3
PY5) Toplumsal sorunlara bilimsel veriler; kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve bu sorunların çözümüne yönelik sosyal politikalar geliştirilmesine katkı verme 4 4 3 3 3
PY6) İnsani hizmet örgütlerinde yönetim süreçlerini bilme ve çağdaş yönetim anlayışını benimseyerek uygulayabilme 4 3 3 3 3
PY7) Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. 3 4 4 3 3
PY8) Birey, aile, grup ve toplum düzeyinde müracaatçı sistemleri için planlı müdahale sürecini gerçekleştirme 4 4 1 1 3
PY9) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 4 3 3 4 3
PY10) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında bilgileri özümseyebilmek 4 4 4 4 3
PY11) Yabancı dil ve Mesleki Yabancı dil bilgilerine sahip olmak 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 5 15
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 5 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 0 6 6
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 6 6
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri