BRY 114

Zaman Yönetimi

Dersin Adı: BRY 114 Zaman Yönetimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Gülcan DEMİRAL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı 1.Tutar, H. v.d. (2003), Zaman Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 2.Şimşek, M.Ş. v.d. (2003), Zaman Yönetimi ve Yönetsel Zamanda Etkinlik, Gazi Kitabevi, Ankara. 3.Mackenzie, A. (1985), Zaman Tuzağı, İlgi Yayıncılık, İstanbul. 4.Jones, K.(2000), Zaman
Yardımcı Ders Kitabı Tezcan, M. (1993), Boş Zamanlar Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Ankara. Scoot, M. (1997), Zaman Yönetimi, Rota Yayın Dağıtım, İstanbul. Josephs, R. (1997)
Dersin Amacı Bireysel ve örgütsel olarak iyi bir zaman yöneticisi olmak
Dersin Özeti

Zaman kavramı, zamanın kaynak olma niteliği, zaman arzı ve zaman talebi, zaman türleri, zamanın bileşenleri zaman yönetiminin tanımı ve önemi, zaman yönetimi yaklaşımları kişiden, işten ve yönetim anlayışından, örgütsel yapı ve politikalardan kaynaklanan zaman tuzakları boş zaman kavramı, boş zamanların değerlendirilmesinin özellikleri zamanın etkin kullanılmasını sağlayan davranış ve yöntemler hakkında genel değerlendirme, iş zamanını etkin kullanma yöntemleri 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Zaman kavramı ve zamanın kaynak olma niteliğini kavrar.

2.Zaman türleri, zamanın bileşenlerini bilir.

3.Zaman yönetiminin tanımı ve önemini kavrar.

4.Kişiden kaynaklanan zaman tuzaklarını örnekler üzerinden açıklar.

5.İşten ve yönetim anlayışından kaynaklanan zaman tuzaklarını örnekler üzerinden açıklar.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar 0
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Zaman kavramı, zamanın kaynak olma niteliği
2. Hafta Zaman arzı ve zaman talebi, Zaman türleri
3. Hafta Zamanın bileşenleri, zaman yönetiminin tanımı ve önemi, zaman yönetimi yaklaşımları
4. Hafta Kişiden kaynaklanan zaman tuzakları
5. Hafta İşten ve yönetim anlayışından zaman tuzakları
6. Hafta Örgütsel yapı ve politikalardan kaynaklanan zaman tuzakları
7. Hafta Boş zaman kavramı, Boş zamanların değerlendirilmesinin özellikleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Zamanın etkin kullanılmasını sağlayan davranış ve yöntemler hakkında genel değerlendirme (devam)
10. Hafta İş zamanını etkin kullanma yöntemleri
11. Hafta Bireysel zamanı
12. Hafta İş zamanını etkin kullanma yöntemleri
13. Hafta Genel uygulama ve değerlendirmeler
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 4 5 5 5 5
PY2) Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilmek. 5 5 4 5 5
PY3) Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 4 5 5 5 4
PY4) Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 5 4 4 4 4
PY5) Büro yönetimi ve yönetici asistanı alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 5 4 5 4 5
PY6) Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan sorunları belirleme ve çözümleyebilmek. 5 4 4 5 5
PY7) Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan iş görenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmek. 5 4 4 5 4
PY8) Büro Yönetimi ve yönetici asistanı alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5 4 5 4 5
PY9) Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmek 4 5 4 5 4
PY10) Büro yönetimi ve yönetici asistanı alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 4 5 4 4 5
PY11) Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 5 4 5 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 12 0 12
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri