BRY 102

Halkla İlişkiler

Dersin Adı: BRY 102 Halkla İlişkiler
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Coşkun DURSUN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Yatkın, Ahmet ve Yatkın, Ümmühan. (2010). Halkla İlişkiler ve İletişim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 2.Geçikli, Fatma. (2010) Halkla İlişkiler ve İletişim, İstanbul: Beta Yayınevi. 3. Özer, Mehmet Akif (2012) Halkla İlişkiler Dersleri, Ankara: Adalet Y
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı Halkla ilişkilerin tanımı, kapsamı, tarihi, öğeleri, hedef kitleler, halkla ilişkilerin reklam ve programda ayırımı ve ortak yönleri, kurumsal reklamcılık ve önemi, kişisel ilişkiler, sosyal yapı içerisinde insan, haberleşme kültür ve çevre, dört adım
Dersin Özeti

Halkla ilişkilerin uygulama alanı. Halkla ilişkilerin Dünyada ve Türkiye'de tarihsel gelişimi. Halkla ilişkiler reklam, propaganda, pazarlama arasındaki benzerlikler ve farklılar. Halkla ilişkiler ve iletişim. Halka ilişkilerde planlama ve yönetim. Halkla ilişkilerde ortam ve araçlar. Kurum içi halkla ilişkiler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Halkla ilişkiler uzmanlığının gereklerini tanıtmak

2. Kuruluşlarda Halkla İlişkileri için geçerli olan işlevleri,

3. Kuruluşlarda Halkla İlişkileri için geçerli olan ilke ve kuralları belirtmek

4. Halkla İlişkiler etkinliklerini belirlemek

5. Halkla İlişkiler yöntemlerinin pratik uygulamalarını öğrenciye aktarmak.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 2 10
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 0
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Halkla İlişkiler tanımı ve tarihsel gelişimi
2. Hafta Halkla İlişkilerde temel ilkeler
3. Hafta Halkla ilişkiler, propaganda, reklamcılık ve pazarlama arasındaki benzerlikler ve farklılıklar
4. Hafta Halkla ilişkilerde kullanılan metodlar ve araçlar
5. Hafta Halkla ilişkiler uzmanlarında ve iş yerinde bulunması gereken özellikler
6. Hafta Halkla İlişkilerde Bilgi Toplama Yöntemleri
7. Hafta Ara SINAV
8. Hafta Halkla ilişkilerde dört adım ilkesi
9. Hafta Halkla İlişkiler Modelleri
10. Hafta Halkla ilişkiler biriminin örgütlenmesi. Kurum içi iletişim
11. Hafta Halkla İlişkilerde Kamuoyu ve Hedef Kitle
12. Hafta Halkla İlişkilerde değerlendirme yöntemleri
13. Hafta Halkla İlişkilerde Etkin İletişimin Rolü
14. Hafta YILSONU SINAVI
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Halkla İlişkiler ve Tanıtım konusunda temel bilgilere sahip olmak 5 4 4 3 5
PY2) PY 02 İnsan kaynakları konusunda temel bilgilere sahip olmak 3 3 3 2 3
PY3) PY 03 Pazarlama konusunda temel bilgilere sahip olmak 3 3 3 4 4
PY4) PY 04 Güzel sanatlar ve estetik konularında temel bilgilere sahip olmak 3 3 2 3 3
PY5) PY 05 Bilgi teknolojileri konusunda temel bilgilere sahip olmak 4 3 2 3 4
PY6) PY 06 Hukukun temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmak 3 3 4 3 3
PY7) PY 07 Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında proje yapabilmek için temel proje bilgilerine sahip olmak 4 4 5 5 5
PY8) PY 08 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi alanında bilgileri özümseyebilmek 3 3 3 2 3
PY9) PY 09 Yabancı dil ve Mesleki Yabancı dil bilgilerine sahip olmak 3 3 3 3 3
PY10) PY 10 Türkçeyi etkili ve düzgün kullanabilmek 4 3 4 4 5
PY11) PY 11 İletişim alanında temel bilgilere sahip olmak 5 4 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 4 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 12 14 26
Sunum / Seminer hazırlama 1 12 11 23
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 0 16 16
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 4 8 12
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri