BRY 101

Sekreterlik Bilgisi

Dersin Adı: BRY 101 Sekreterlik Bilgisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Ansı GÜZELKÖYLÜ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı Sekreterlik Bilgisi, Menekşe Tarhan Öztoprak, Seçkin Yayıncılık.
Yardımcı Ders Kitabı Sekreterlik El Kitabı, Hasan Tutar, Seçkin Yayıncılık.
Dersin Amacı Sekreterlik mesleğini genel hatlarıyla tanıyabilme,sekreterlik türlerini,görev ve sorumluluklarını öğrenebilme,sekreterin taşıması gereken özellikleri bilme,sekreterin mesleki niteliklerini kavrayabilme,genel olarak sekreterin görevlerini bilme,büro hostesliği,nezaket ve görgü kurallarını kavrayabilme.
Dersin Özeti

Sekreterlik mesleğini genel hatlarıyla tanıyabilme, sekreterlik türlerini, görev ve sorumluluklarını öğrenebilme, sekreterin taşıması gereken özellikleri bilme, sekreterin mesleki niteliklerini kavrayabilme, genel olarak sekreterin görevlerini bilme, büro hostesliği, nezaket ve görgü kurallarını kavrayabilme. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

 1.Mesleği tanıyabilme

2.Mesleğin gelişimin kavrayabilme

3. Sekreterlik türlerini kavrayabilme

 4. Sekreterlik mesleğinin görev ve sorumluluklarını kavrayabilme

 5. Sekreter ve yönetici ilişkilerini kavrayabilme

 6.Sekreterin temel özelliklerini kavrayabilme

 7.Sekreterlik mesleğinde iletişim becerisinin önemini kavrayabilme

 8. Organizasyon becerisini geliştirebilme

 9 .Protokol kurallarını öğrenebilme

10.Fiziksel görünümün önemini kavrayabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 0
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Meslek kavramı, meslek edinmenin nedenleri, bir uğraşı alanının meslek olabilmesi için gerekli unsurlar
2. Hafta Sekreterlik kavramı,Türkiye`de ve Dünya`da sekreterlik mesleğinin tarihi gelişimi
3. Hafta Klasik ve çağdaş sekreterlik kavramları, sekreterlik türleri
4. Hafta Sekreterlik mesleğinde görev ve sorumluluklar
5. Hafta Sekreterin iş yaşamındaki önemi, iş yaşamında başarılı yönetici-sekreter ilişkisi
6. Hafta Sekreterin temel özellikleri: Kişisel özellikler, mesleki özellikler
7. Hafta ekreterlikte etkili iletişim yolları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta İşletmelerin çevreleriyle ilişkilerinde sekreterin iletişim sağlama görevi
10. Hafta Toplantı ve seyahat düzenlemelerinde sekreterin görevleri
11. Hafta Randevu ve ziyaretçi kabulunde sekreterin görevleri
12. Hafta Yüzyüze ve telefonla iletişimde protokol kuralları
13. Hafta Sekreterin imajı, fiziksel görünümü: giyim, makyaj, temizlik ve bakım
14. Hafta Sekreterin yöneticilerden beklentileri Yöneticilerin sekreterden beklentileri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 5 4 5 5 4
PY2) Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilmek. 5 5 5 5 4
PY3) Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 4 5 5 4 5
PY4) Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 5 5 5 5 4
PY5) Büro yönetimi ve yönetici asistanı alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 5 4 5 5 4
PY6) Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan sorunları belirleme ve çözümleyebilmek. 4 5 5 5 5
PY7) Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan iş görenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmek. 5 4 5 5 5
PY8) Büro Yönetimi ve yönetici asistanı alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 5 4 5 5
PY9) Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmek 5 4 5 5 5
PY10) Büro yönetimi ve yönetici asistanı alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 4 5 5 4 5
PY11) Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 5 4 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 12 0 12
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri