BPR 227

Bilgisayar Grafiği

Dersin Adı: BPR 227 Bilgisayar Grafiği
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin amaçları Bilgisayar Grafiğinin temel prensiplerini, iki boyutlu(2B) ve üç-boyutlu(3B) ve grafik çizim özelliklerini transformasyon matrisleri, döndürme, taşıma, ölçeklendirme işlemlerinin teknikleri öğretmektir. Bunun yanında grafik projelerinin pratik programlama uygulamalarını endüstriyel standart grafik kütüphaneleri, OpenGL kullanarak gerç
Dersin Özeti

Temel grafik donanım ve yazılım kavramlarının tanıtımı, 2D ve 3D modelleme ve dönüşümler, dönüşüm gözlemleme, izdüşümü, grafiksel yazılım paketleri ve grafik sistemlerini kullanma becerisi kazandırma. Renk, oyun geliştirme kavramları

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Bilgisayar grafiklerinin temelini kavrama,

2) Temel grafik dönüşümlerini 2B ve 3B gerçekleştirme becerisi kazanma.

3) Bilimsel görselleştirme ve bilimsel grafikleri yorumlama

4) Açık garafik programlama sistemlerini tanıma ve kullanma

5) Bilgisayar grafiginde kullanılan matematik alt yapısını öğrenme

6) 3-B modeller oluşturma

7) Yüzey kaplama ve renk kullanımı

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bilgisayargrafik_Giris
2. Hafta Bilgisayargrafik_Koordinatsistemleri
3. Hafta Bilgisayargrafik_2Bdonusum
4. Hafta Bilgisayargrafik_2Bhomojenkoordinat
5. Hafta Bilgisayargrafik_3Bhomojenkoordinat
6. Hafta Bilgisayargrafik_Projeksiyonlaryeni
7. Hafta Bilgisayargrafik_Projeksiyonlaryeni
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Bilgisayargrafik_Renkler
10. Hafta Bilgisayargrafik_Opengl_1
11. Hafta Bilgisayargrafik_Opengl_2
12. Hafta Bilgisayargrafik_Opengl_3
13. Hafta Bilgisayargrafik_Opengl_4
14. Hafta Bilgisayargrafik_Kırpmayeni
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sanat ve estetik konularında bilgi sahibidir. 3 5 4 5 5
PY2) Sanat ve moda tarihi konularında bilgi sahibidir 3 4 4 4 4
PY3) Tekstil ve malzeme bilgisine sahiptir 4 4 3 4 4
PY4) Tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir. 5 4 4 5 4
PY5) Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. 4 3 3 4 2
PY6) Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir. 3 5 5 3 4
PY7) Koleksiyon için gerekli trend ve pazar araştırmalarını gerçekleştirir. 4 4 4 5 3
PY8) Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar. 2 3 4 3 5
PY9) Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar. 3 4 4 5 4
PY10) Moda tasarımı alanına ait yöntem ve teknikleri uygular. 3 3 3 3 3
PY11) Tasarımların üretim, tüketim, pazarlama ve kullanım süreçlerini ve sonuçlarını öngörüp, yorumlayabilir. 4 5 3 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 4 0 4 16
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 1 15
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 20
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri