BPR 227

Bilgisayar Grafiği

Dersin Adı: BPR 227 Bilgisayar Grafiği
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Ziya SELİM
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Computer Graphics: Principles and Practice Yazar: James D. Foley
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin amaçları Bilgisayar Grafiğinin temel prensiplerini, iki boyutlu(2B) ve üç-boyutlu(3B) ve grafik çizim özelliklerini transformasyon matrisleri, döndürme, taşıma, ölçeklendirme işlemlerinin teknikleri öğretmektir. Bunun yanında grafik projelerinin pratik programlama uygulamalarını endüstriyel standart grafik kütüphaneleri, OpenGL kullanarak gerç
Dersin Özeti

Temel grafik donanım ve yazılım kavramlarının tanıtımı, 2D ve 3D modelleme ve dönüşümler, dönüşüm gözlemleme, izdüşümü, grafiksel yazılım paketleri ve grafik sistemlerini kullanma becerisi kazandırma. Renk, oyun geliştirme kavramları

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Bilgisayar grafiklerinin temelini kavrama,

2) Temel grafik dönüşümlerini 2B ve 3B gerçekleştirme becerisi kazanma.

3) Bilimsel görselleştirme ve bilimsel grafikleri yorumlama

4) Açık garafik programlama sistemlerini tanıma ve kullanma

5) Bilgisayar grafiginde kullanılan matematik alt yapısını öğrenme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bilgisayargrafik_Giris
2. Hafta Bilgisayargrafik_Koordinatsistemleri
3. Hafta Bilgisayargrafik_2Bdonusum
4. Hafta Bilgisayargrafik_2Bhomojenkoordinat
5. Hafta Bilgisayargrafik_3Bhomojenkoordinat
6. Hafta Bilgisayargrafik_Projeksiyonlaryeni
7. Hafta Bilgisayargrafik_Projeksiyonlaryeni
8. Hafta Bilgisayargrafik_Projeksiyonlaryeni
9. Hafta Bilgisayargrafik_Renkler
10. Hafta Bilgisayargrafik_Opengl_1
11. Hafta Bilgisayargrafik_Opengl_2
12. Hafta Bilgisayargrafik_Opengl_3
13. Hafta Bilgisayargrafik_Opengl_4
14. Hafta Bilgisayargrafik_Kırpmayeni
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak 3 5 4 5 5
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 3 4 4 4 4
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 4 4 3 4 4
PY4) Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 5 4 4 5 4
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak. 4 3 3 4 2
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3 5 5 3 4
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 4 4 4 5 3
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 2 3 4 3 5
PY9) İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 3 4 4 5 4
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 3 3 3 3 3
PY11) Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak 4 5 3 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 4 3 4 16
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 1 15
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 20
Toplam İş Yükü (Saat) 93
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri