BPR 233

Bilgi Güvenliği ve Sosyal Medya

Dersin Adı: BPR 233 Bilgi Güvenliği ve Sosyal Medya
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Jale SADREDDİNİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Programlama dillerinin ortak ve temel yönlerinin incelenerek temel programlama temellerinin sunularak kişinin yeni nesil dillere adaptasyonunu kolaylaştırmak. Dilleri sınıflandırabilmek ve problemler için en uygun dilin seçiminde evrensel kritelerin kullanılmasını sağlamak.
Dersin Özeti

Dillerin tarihçesi ve evrimi, Dil tanımlanması, Dil çevrimi, Temel programlama elemanları, Temel programlama kavramları, Veri tipleri ve veri yapıları, Yapısal programlama kavramları, Altprogramlar, Programlama dillerinde modülasyon, Eş zamanlılık, mantıksal, nesne yönelimli ve fonksiyonel programlama kavramları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Programlama Dillerini paradigmalarına göre sınıflandırabilir.

2) Dilleri evrensel ölçütlere göre değerlendirebilir.

3) Dillerin tasarlanmasını ve yürütülmesi aşamalarını keşfetmiştir.

4) Dillerdeki bütünlüğü algılamıştır.

5) Etkin program ve programlama dili bilincinini kazanır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dillerin tarihçesi ve evrimi
2. Hafta Dil tanımlanması
3. Hafta Dil çevrimi
4. Hafta Temel programlama elemanları
5. Hafta Temel programlama kavramları
6. Hafta Veri tipleri ve veri yapıları
7. Hafta Yapısal programlama
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Parametre aktarım yöntemleri
10. Hafta Modülasyon
11. Hafta Programlama dillerinde eşzamanlılık
12. Hafta Nesne yönelimli programlama kavramları
13. Hafta Nesne yönelimli programlama kavramları
14. Hafta Mantıksal programlama kavramları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak 3 5 4 4 3
PY2) 2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 4 3 5 4 4
PY3) 3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 4 4 4 5 4
PY4) 4 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 4 5 4 4 4
PY5) 5 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak. 3 4 3 4 4
PY6) 6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 5 4 3 3
PY7) 7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 5 1 3 4 1
PY8) 8 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 3 4 4 3 4
PY9) 9 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 3 4 4 5 4
PY10) 10 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 4 4 4 4 3
PY11) 11 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak 5 5 4 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 4 0 3 12
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 5 5
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 13 1 13
Yari Yılsonu sınavı 1 21 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri