BPR 209

Yazılım ve Donanım Kurulumu ve Yönetimi

Dersin Adı: BPR 209 Yazılım ve Donanım Kurulumu ve Yönetimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 1
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Jale SADREDDİNİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencilerin kablosuz ağ teknolojileri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Dersin Özeti

Kablosuz ağlara bakış, Haberleşmenin temelleri, Kablosuz iletimin temelleri (iletim ortamları, antenler, sinyal kodlama vb.), Kablosuz ortam karakteristikleri ve kısıtlamaları, Kablosuz ortam erişim mekanizmaları , Kablosuz ağ topolojileri ve hücresel ağ mimarisi, Kablosuz ağların sınıflandırılması: 1G, 2G, 3G, 4G ve 5G Sistemler, Kablosuz kişisel ağlar (Bluetooth, IRDA, Zigbee, HomeRF ve diğerleri), Kablosuz algılayıcı/eyleyici ağlar, Kablosuz yerel alan ağları (IEEE 802.11x ailesi, HiperLAN), Kablosuz geniş alan ağları (GSM/3G/4G/5G), Kablosuz ağlarda hareketlilik (mobility), Kablosuz ağ uygulama örnekleri, Proje sunumları

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Kablosuz haberleşmenin genel özelliklerini açıklar

2) Kablosuz ağ standartlarını ve protokollerini tanır

3) Kablosuz ağları sınıflandırır

4) Kablosuz ağ uygulamalarına örnekler verir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kablosuz ağlara bakış
2. Hafta Haberleşmenin temelleri
3. Hafta Kablosuz ortam karakteristikleri ve kısıtlamaları
4. Hafta Kablosuz ortam karakteristikleri ve kısıtlamaları
5. Hafta Kablosuz ortam erişim mekanizmaları
6. Hafta Kablosuz ağ topolojileri ve hücresel ağ mimarisi
7. Hafta Kablosuz ağların sınıflandırılması: 1G, 2G, 3G, 4G ve 5G Sistemler
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Kablosuz kişisel ağlar (Bluetooth, IRDA, Zigbee, HomeRF ve diğerleri)
10. Hafta Kablosuz algılayıcı/eyleyici ağlar
11. Hafta Kablosuz yerel alan ağları (IEEE 802.11x ailesi, HiperLAN)
12. Hafta Kablosuz geniş alan ağları (GSM/3G/4G/5G)
13. Hafta Kablosuz ağlarda hareketlilik (mobility)
14. Hafta 13 Kablosuz ağ uygulama örnekleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak 1 4 1 5 1
PY2) 2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 4 5 4 4 5
PY3) 3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 4 1 3 4 5
PY4) 4 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 4 3 5 1 4
PY5) 5 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak. 5 4 1 5 1
PY6) 6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5 4 4 3 4
PY7) 7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 3 4 3 4 5
PY8) 8 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 5 4 4 4 5
PY9) 9 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 1 4 3 3 5
PY10) 10 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 4 4 4 4 4
PY11) 11 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak 5 4 5 3 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 0 5 10
Sunum / Seminer hazırlama 2 4 0 8
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 0 4 4
Ara Sınavlar 1 11 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 18 1 18
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri