BPR 222

Optimizasyon

Dersin Adı: BPR 222 Optimizasyon
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Öğretim
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Jale SADREDDİNİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. A Practical Guide to Robust Optimization by Bram L. Gorissen, Ihsan Yanıkoğlu, Dick den Hertog - arXiv , 2015 2. Optimization and Dynamical Systems by U. Helmke, J. B. Moore - Springer , 1996
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Doğrusal olan yada olmayan problemlerde model kurma ve optimum çözümü elde etmeyi sağlamak.
Dersin Özeti

Model kurma ve fiziksel sistemlerin matematiksel modellenmesi, lineer programlama, kısıtlı ve kısıtsız optimizasyon problemleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Matematiksel model kurma ve çözme becerisi kazanır

2) Optimizasyon tekniklerini verimli bir şekilde kullanabilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar 2 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Modelleme ve simülasyon kavramları
2. Hafta Lineer programlama
3. Hafta Grafik çözüm
4. Hafta Simpleks metot
5. Hafta Dualite ve duyarlılık analizi
6. Hafta Taşıma modelleri
7. Hafta Dağıtım problemleri
8. Hafta Dağıtım problemleri
9. Hafta Tamsayılı programlama
10. Hafta Klasik optimizasyon teorisi
11. Hafta Newton-Raphson metot
12. Hafta Newton-Raphson metot
13. Hafta Kısıtlı olmayan algoritmalar
14. Hafta Kısıtlı algoritmalar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak. 5 3 1 1 1
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 3 5 1 1 1
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 2 5 1 1 1
PY4) Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 4 5 1 1 1
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak. 4 3 1 1 1
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1 3 1 1 1
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 3 3 1 1 1
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 1 1 1 1 1
PY9) İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 1 2 1 1 1
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak. 1 2 1 1 1
PY11) Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak. 1 4 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 3 3 9
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 1 6
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 2 0 2 4
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 15 1 16
Toplam İş Yükü (Saat) 116
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri