BPR 216

Mobil Uygulama Gelişimi

Dersin Adı: BPR 216 Mobil Uygulama Gelişimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Öğretim
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Jale SADREDDİNİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Mobile Application Development by Stephen Intille 2. Mobile and Wireless Communications Physical Layer Development and Implementation by Selma Ait Fares and Fumiyuki Adachi
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin amacı Mobil Sistemlerde kullanılan platformları ve işletim sistemlerini, varolan servisleri tanıtmak ve bu yapılar üzerinde uygulama geliştirmek için gerekli eğitimleri vermektir.
Dersin Özeti

Mobil Cihazlar, Mobil platformlar, Mobil sistemlerden kullanılan işletim sistemleri, Uygulama geliştirme Programları, Mobil Sistemler için Kullanıcı Arayüzü Geliştirme, Mobil Sistemler için Veri Saklama Yöntemleri, Mobil Sistemlerde kullanılan Servisler

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Mobil Cihazlar, Mobil Platformlar ve Mobil işletim sistemleri ile ilgili temel kavramları bilir.

2) Java progralama dilinin temel özelliklerini bilir, uygulama geliştirebilir.

3) Mobil sistemler için program geliştirme araçlarını ve özellikleri bilir.

4) Mobil sistemler için veri saklama yöntemlerini kullanan uygulamalar geliştirebilir.

5) Mobil sistemlerde varolan servisleri kullanarak uygulamalar geliştirebilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Mobil Cihazlar
2. Hafta Mobil Platformlar
3. Hafta Mobil İşletim Sistemleri
4. Hafta Mobil Uygulama geliştirme Programlama
5. Hafta Mobil Sistemler için Kullanıcı Arayüzü Geliştirme
6. Hafta Mobil Sistemler için Kullanıcı Arayüzü Geliştirme
7. Hafta Mobil Sistemler için Kullanıcı Arayüzü Geliştirme
8. Hafta Mobil Sistemler için Kullanıcı Arayüzü Geliştirme
9. Hafta Mobil Sistemler için Veri Saklama Yöntemleri
10. Hafta Mobil Sistemler için Veri Saklama Yöntemleri
11. Hafta Mobil Sistemlerde kullanılan Servisler
12. Hafta Mobil Sistemlerde kullanılan Servisler
13. Hafta Mobil Sistemlerde kullanılan Servisler
14. Hafta Mobil Sistemlerde kullanılan Servisler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak. 2 2 1 1 1
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 2 3 4 4 4
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 2 2 3 2 2
PY4) Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 1 1 4 4 4
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak. 2 2 2 2 2
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1 3 3 3 3
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 2 2 2 3 3
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 1 1 2 2 2
PY9) İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 1 1 2 2 2
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak. 1 3 3 4 4
PY11) Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak. 1 2 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 3 3 9
Sunum / Seminer hazırlama 1 6 1 7
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 15 1 16
Toplam İş Yükü (Saat) 113
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri