BPR 214

İşletim Sistemleri

Dersin Adı: BPR 214 İşletim Sistemleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Jale SADREDDİNİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencilerin işletim sistemlerinin alt sistemleri üzerinde uygulama gerçekleştirebilecek düzeye erişmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Bilgisayar mimarisi, proses yönetimi, prosesler arası senkronizasyon, prosesler arası iletişim, semaforlar ve monitörler, kilitlenmeler, CPU planlama algoritmaları, bellek yönetimi, sanal bellek, dosya sistemleri, giriş/çıkış sistemleri ve disk planlaması.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) İşletim sistemlerinin yapısı ve çalışma prensiplerini açıklar

2) Proses durum diyagramlarını ve aralarındaki farklılıkları karşılaştırır

3) Kritik kesim problemlerini tespit eder ve çözüm üretir

4) CPU planlama algoritmalarının parametrelerini hesaplar

5) Kilitlenme problemlerine çözüm üretir

6) Bir arada çalışan prosesler arasındaki senkronizasyon problemlerini tanımlar ve çözüm üretir

7) Belleği yönetme yöntemlerini bilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İşletim sistemlerine giriş, İşletim sistemi stratejileri
2. Hafta İşletim sistemlerine giriş, İşletim sistemi stratejileri
3. Hafta Proses yönetimi
4. Hafta Prosesler arası senkronizasyon
5. Hafta Kritik bölge problemleri
6. Hafta Prosesler arası iletişim (pipe, message, send)
7. Hafta Semaforlar, Monitörler ve uygulamaları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Kilitlenmeler ve çözümleri
10. Hafta Bellek yönetimi
11. Hafta Sayfalama, Segmentasyon
12. Hafta Sanal bellek
13. Hafta Dosya sistemi, erişim ve koruma mekanizmaları
14. Hafta Giriş/çıkış sistemi, disk planlaması ve yönetimi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) The student is able to conduct novel research on all fundamental functions of the business in accordance with scientific, institutional and social ethics and is able to report the results in a critical manner. 1 1 1 1 1
PY2) The student gains ability to solve the problems faced in business using the appropriate software and the easily adapts to the new solution methods and software. 1 1 1 1 1
PY3) The student gains the management and leadership skills to determine the problems with a critical point of view and to identify the objectives and strategic plans for the organization?s future progress. 1 1 1 1 1
PY4) The student plays an active role in national and international projects, analyses the relationship between the stakeholders of the project accurately and motivates and manages all the stakeholders through effective language skills. 1 1 1 1 1
PY5) The student gains the necessary communication skills to manage both oral and written communication of the organization with all the stakeholders 1 1 1 1 1
PY6) The student is able to analyse and use all the contemporary and advanced knowledge gained on all areas of business in relation with the information from different areas. 1 1 1 1 1
PY7) The student progresses continuously with the consicious that learning and research is a continuous process and transfers the experience both written and oral ways. 1 1 1 1 1
PY8) Through the anticipation and strategic thinking ability, the student plays an active role in organizational decision making process. 1 1 1 1 1
PY9) The student uses all the multi-disciplinary knowledge acquired consistent with the ethical, social and international values. 1 1 1 1 1
PY10) The student gains theoric and practical expertise on the multi-disciplinary natüre of the business management. 1 1 1 1 1
PY11) The student approaches the problems face in the business with a strategic and wide perspective and sees such problems as an opportunity for continuous development. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 3 0 3 9
Sunum / Seminer hazırlama 1 12 1 13
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 0 11
Yari Yılsonu sınavı 1 16 0 17
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri