BPR 213

Mesleki Matematik

Dersin Adı: BPR 213 Mesleki Matematik
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Mesut MALEKI
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Elektrik elektronik sistemlerle ilgili temel matematik işlemlerini tanıtan, bu işlemlerin hatasız yapılmasına yönelik bilgi ve becerilerin verildiği bir öğrenme materyalidir.
Dersin Özeti
Elektrik elektronik sistemlerine ait matematiksel çözümleri
yapmak.
Dersin Öğrenim Çıktıları
1-Sayılarla ile ilgili matematik işlemlerini hatasız
yapabileceksiniz.
2. I.Derece denklemlerle ilgili matematiksel işlemleri doğru
yapabileceksiniz.
3. Oran-orantıyı bilecek, oran-orantı işlemleri
yapabileceksiniz.
4. II. Derece denklemlerle ilgili matematiksel işlemleri
yapabileceksiniz.
5. Trigonometrik fonksiyonların matematiksel işlemlerini
yapabileceksiniz.
6. Vektörel büyüklükleri bilecek ve bunlarla ilgili işlemleri
yapabileceksiniz
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta SAYILAR
2. Hafta Tam (Integers) Sayılar
3. Hafta Matematiğin Temel Kanunları
4. Hafta Üslü İfadeler
5. Hafta Birinci Derece Denklemler ile İlgili Temel Kavramlar
6. Hafta ORAN-ORANTI
7. Hafta vize
8. Hafta İKİNCİ DERECE DENKLEMLER
9. Hafta Çarpanlara Ayırma
10. Hafta TRİGONOMETRİ
11. Hafta VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER
12. Hafta demene sınavları
13. Hafta demene sınavları
14. Hafta demene sınavları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak. 1 1 1 1 1
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 3 1 1 1 1
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 1 2 1 1 1
PY4) Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 1 1 1 1 1
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak. 1 1 1 1 1
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1 1 1 1 1
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 1 1 1 1 1
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 1 1 1 1 1
PY9) İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 1 1 1 1 1
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak. 1 1 1 1 1
PY11) Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 1 2 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 3 1 1 6
Ara Sınavlar 1 20 2 22
Yari Yılsonu sınavı 1 25 2 27
Toplam İş Yükü (Saat) 94
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri