BPR 212

MATLAB Programlama

Dersin Adı: BPR 212 MATLAB Programlama
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Masoud MALEKİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. An Introduction to MATLAB Programming and Numerical Methods for Engineers By Siauw 2. Learning Programming using MATLAB By Sayood
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı MATLAB program ve gramer yapısını öğrenme, Program yazımında değişkenler, kontrol deyimleri ve döngüler kullanabilme, Sınıf ve nesne kavramı ile ilgili terim ve tanımlamaları kavrayabilme ve kullanabilme, MATLAB ile dosya işlemlerini gerçekleştirebilme
Dersin Özeti

MATLAB programlamaya giriş, değişkenler, basit giriş-çıkış işlemleri,string işlemleri, modüller, fonksiyonlar, sınıflar, dosya işlemleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) İşletim sistemini kurmak

2) Donanım sürücülerini kurmak ve ayarlarını yapmak

3) İleri seviye kurulum yapmak

4) Uygulama yazılımlarını kurmak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 1 10
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 2 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta MATLAB programlamaya giriş ve temel kavramlar
2. Hafta Değişkenler, değişken tanımlama kuralları, veri tipleri, Operatörler
3. Hafta Basit giriş-çıkış işlemleri
4. Hafta Dizi ve Liste işlemleri
5. Hafta String işlemleri
6. Hafta Fonksiyonlar
7. Hafta MATLAB modülleri
8. Hafta MATLAB modülleri
9. Hafta MATLAB ile hata yakalama
10. Hafta Nesne yönelimli programlama kavramları ve sınıflar
11. Hafta Dosya işlemleri
12. Hafta programlama
13. Hafta programlama
14. Hafta programlama
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak. 4 4 3 3 1
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 4 4 4 4 1
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 3 4 3 4 1
PY4) Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 3 3 5 5 1
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak. 3 4 4 5 1
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 4 5 5 1
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 3 3 5 5 1
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 2 2 2 2 1
PY9) İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 2 2 2 3 1
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak. 3 3 4 5 1
PY11) Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak. 3 4 4 5 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 4 3 3 15
Sunum / Seminer hazırlama 1 7 1 8
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 7 1 8
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 121
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri