BPR 210

E-Ticaret

Dersin Adı: BPR 210 E-Ticaret
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 1
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Jale SADREDDİNİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Elektronik Ticaret dersinin amacı, elektronik pazar yapısı içerisindeki yeni işletmecilik anlayış ve uygulamalarının incelenmesidir.
Dersin Özeti

Elektronik Ticaret dersinin amacı, elektronik pazar yapısı içerisindeki yeni işletmecilik anlayış ve uygulamalarının incelenmesidir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Dünyada kullanımı hızla artan internet ve internet teknolojilerine yönelik temel kavramların öğrenilmesi, ilişim teknolojilerinde meydana gelen değişi

2. Elektronik ticaretin paydaşlara etki analizi öğrenilmesi, lektronik ticarette kullanılan araçların tanıtılması ve kullanım becerisinin verilmesi, Elektronik devlet uygulamaları becerilerinin kazandırılması

3. Elektronik ticaret sözleşmelerinin hazırlanması ve ülkemizde uygulamaya giren e-imza uygulama becerisinin kazandırılması

4. Elektronik ticaret yapabilmek için gerekli olan alternatif finansman kaynaklarının avantajlarının ve maliyetlerinin hesaplanması

5. Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ve Temel Bilgisayar Bilimleri derslerinde edinilen bilgilerin ışığında bir elektronik ticaret sitesini hazırlama sürecinin anlatılması ve uygulanması

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 3 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İnternet: Gelişimi ve Temel Kavramlar I
2. Hafta İnternet: Gelişimi ve Temel Kavramlar II
3. Hafta Yeni Ekonomi Kavramı, Özellikleri ve Etkileri
4. Hafta Elektronik Ticaret Kavramı, Kapsamı ve Yaygınlığı
5. Hafta Elektronik Ticaretin İşletmelere, Tüketiciye ve Sosyal Hayata Etkileri
6. Hafta Elektronik Ticaretin Araçları: İnternet, Telefon, Televizyon, EFT, EDI
7. Hafta Elektronik Ticaret Türleri, E-Devlet ve Tüketiciden Tüketiciye E-Ticaret (C2C) , İşletmeden İşletmeye E-Ticaret (B2B)
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Barkod, E-ticaret güvenliği, extranet ve intranet uygulamaları
10. Hafta İşletmeden Tüketiciye E-Ticaret (B2C)
11. Hafta Elektronik Ticarette Ödeme Sistemleri ve Güvenlik
12. Hafta Elektronik Ticaret Sözleşmeleri ve E-imza
13. Hafta Elektronik Ticaretin Finansmanı
14. Hafta Bir E-Ticaret Sitesi Oluşturma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 3 3 3 3 3
PY2) Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisine sahiptir. 4 5 5 4 4
PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri toplayabilir, yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir. 3 3 3 3 3
PY4) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan güncel teknikleri, araç, gereç, cihaz ve bilişim teknolojilerini seçebilir ve etkin olarak kullanabilir. 4 4 3 3 4
PY5) Teknik resim, bilgisayar destekli çizim vb. yazılımlarını kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilir, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilir, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisine sahiptir. 3 3 3 3 3
PY6) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahiptir. 4 4 4 4 4
PY8) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilir, takımlarda sorumluluk alabilir veya bireysel çalışmaları başarıyla yerine getirebilir. 1 1 1 1 1
PY9) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahiptir. 4 4 4 4 4
PY10) Sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahiptir. 3 3 3 3 3
PY11) İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahiptir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 3 0 3 9
Sunum / Seminer hazırlama 1 8 1 9
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 9 1 10
Yari Yılsonu sınavı 1 11 1 12
Toplam İş Yükü (Saat) 110
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri