BPR 208

İnternet Programcılığı - II

Dersin Adı: BPR 208 İnternet Programcılığı - II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 1
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı ASP.Net dilini kullanarak dinamik web programlama tekniklerini öğrenmek, sunucu taraflı web uygulamaları geliştirmeyi öğrenmek, ASP dili ile dosya ve oturum yönetimi uygulamaları gerçekleştirmek, MySQL veritabanını tanımak ve ASP ile birlikte vısual studio ile kullanımını anlamak
Dersin Özeti

  ASP´ye Giriş, Diziler, Sabitler, Operatörler, Kontrol Yapıları, String Fonksiyonları, Zaman, Mat. ve Değişken Fonk., Diğer Hazır Fonksiyonlar, Dosya ve Klasör İşlemleri, ASP.net  İle Oturum Yönetimi, MySQL´e Giriş, ASP´de MySQL Fonksiyonları, ASP ile MySQL Kullanımı, Örnek Uygulamalar

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) İnternet Programcılığı temel kavramlarını ve dinamik web programlama yapısını bilir  

2) PHP ve ASP.NET programlama dilinin yapısını, özelliklerini ve diğer dillerden farkını bilir     

3) PHP  ve ASP.NET dili ile değişken yapıları, veri tipleri ve operatörlerini bilir

4) Basit giriş-çıkış işlemlerini, döngü ve karar verme yapılarını bilir             

5) PHP ve MySQL kullanarak dinamik web sayfaları geliştirebilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 5
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar 3 10
Ara Sınavlar 1 15
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta PHP´ye Giriş, PHP hakkında bilgi
2. Hafta Dil Bilgisi, PHP`nin diğer dillere göre avantaj- dezavantajları
3. Hafta Diziler, Sabitler
4. Hafta Diziler, Sabitler
5. Hafta Kontrol Yapıları
6. Hafta Döngüler
7. Hafta String Fonksiyonları
8. Hafta String Fonksiyonları
9. Hafta Dosya ve Klasör İşlemleri
10. Hafta PHP İle Oturum ve çerez uygulamaları
11. Hafta MySQL´e Giriş, fonksiyonları ve kullanımı
12. Hafta SQL sorgulama dili fonksiyonları
13. Hafta MySQL’de SQL komutlarını kullanma
14. Hafta Örnek Uygulama
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak. 3 4 3 3 1
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 2 4 3 5 1
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 3 3 4 2 1
PY4) Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 3 4 3 4 1
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak. 3 4 3 2 1
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 4 4 3 1
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 3 2 4 3 1
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 3 2 4 2 1
PY9) İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 3 1 2 1 1
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak. 4 5 5 5 1
PY11) Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak 4 5 4 5 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 4 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 3 5 3 18
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 1 11
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 3 4 2 24
Ara Sınavlar 1 9 1 10
Yari Yılsonu sınavı 1 14 1 15
Toplam İş Yükü (Saat) 176
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri