BPR 114

İşaretler ve Sistemler

Dersin Adı: BPR 114 İşaretler ve Sistemler
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Sayısal işaret işleme ve sayısal kontrol sistemleri ile ilgili konularda pratik uygulama ve araştırma yapacak öğrenciler için bir temel oluşturmak.
Dersin Özeti

Ayrık zamanlı işaretler ve sistemler, ayrık-zamanlı doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerin birim impuls, fark ve durum denklemleri ile modelleme, z dönüşümü, ters z dönüşümü ve z dönüşümü uygulamaları ve kararlılık, analog işaretlerin spektrum analizi ve fourier dönüşümü, zaman ve frekans domenlerinde örnekleme

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Ayrık zamanlı işaretler ve sistemler

2) DZD sistemlerin birim impuls cevabı ile modellenmesi

3) DZD sistemlerin fark denklemleri ile modellenmesi

4) DZD sistemlerin durum denklemleri ile modellenmesi

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İşaretlerin sınıflandırılması
2. Hafta Ayrık zamanlı işaretler ve diziler
3. Hafta Ayrık zamanlı sistemler ve özellikleri
4. Hafta DZD sistemlerin birim impuls cevabı yöntemiyle modellenmesi
5. Hafta Konvolüsyon toplamı ve özellikleri
6. Hafta Birim impuls cevabı-kararlılık ve nedensellik
7. Hafta DZD sistemlerin fark denklemleri yöntemiyle modellenmesi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Doğal, zorlanmış ve toplam çözüm
10. Hafta DZD sistemlerin durum denklemleri yöntemiyle modellenmesi
11. Hafta Z dönüşümünün tanımı ve özellikleri
12. Hafta Ters Z dönüşümü tanımı ve yöntemleri
13. Hafta Z dönüşümünün uygulamaları ve kararlılık
14. Hafta Analog işaretlerin spektrum analizi ve fourier dönüşümü
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak 4 3 4 4 5
PY2) 2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 4 5 4 4 4
PY3) 3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 5 4 3 3 5
PY4) 4 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 1 4 4 1 5
PY5) 5 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak. 4 3 4 5 5
PY6) 6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3 4 4 3 3
PY7) 7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 4 4 5 5 1
PY8) 8 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 5 1 4 5 4
PY9) 9 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 4 4 3 3 4
PY10) 10 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 2 4 3 4 4
PY11) 11 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak 5 4 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 4 0 3 12
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 0 5 6
Ara Sınavlar 1 13 1 13
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 20
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri