BPR 112

Web Tasarımının Temelleri

Dersin Adı: BPR 112 Web Tasarımının Temelleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi BPR 103 Algoritma ve Programlamaya Giriş
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli örgün sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Web Design with HTML, CSS, JavaScript... by Jon Duckett 2. Beginning ASP.NET 4.5.1: in C# and VB... by Imar Spaanjaars 2. Beginning ASP.NET 4.5.1: in C# and VB... by Imar Spaanjaars
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Web sitesi hazırlayabilmek için gerekli temel programlama ilgisinin verileceği bu derste İnternet ve özellikle de web kavramının içinde bulundurduğu teknolojiler ile bu teknolojilere teorik ve pratik yaklaşımlar incelenecektir. Öncelikle web tasarım ilk
Dersin Özeti

Web Tasarım İlkeleri, Web Kavramı ve HTML´e Giriş, HTML Komutları, Eklentiler ve DHTML (Dynamic HTML), CSS (Cascaded Style Sheets), JavaScript, ASP, Dreamviewer

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Öğrenci Web tasarım ilkelerini, HTML komutlarını kavrar

2) DHTML, CSS ve Javascript konusunda temel konuları açıklar

3) HTML etiket kullanımını ve bazı HTML etiketlerini bilir.

4) HTML biçimlendirme etiketlerini bilir ve HTML kod yazabilir.

5) HTML listeleme etiketleri, bağlantı ve resim etiketleri kullanımını bilir.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 2 5
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar 2 10
Ara Sınavlar 1 15
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Web Tasarım İlkeleri
2. Hafta Web Kavramı ve HTML´e Giriş
3. Hafta HTML Komutları
4. Hafta HTML Komutları
5. Hafta HTML Komutları
6. Hafta HTML Komutları
7. Hafta Eklentiler ve DHTML (Dynamic HTML)
8. Hafta w3school unitelerini çalışmak
9. Hafta CSS (Cascaded Style Sheets)
10. Hafta Dreamviewer
11. Hafta Dreamviewer
12. Hafta Dreamviewer
13. Hafta Dreamviewer
14. Hafta ASP.NET
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak. 3 4 4 3 3
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 5 4 4 2 3
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 3 2 3 4 3
PY4) Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 3 3 4 4 4
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak. 3 3 2 4 4
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 2 3 3 4 5
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 3 4 5 4 4
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 4 3 3 3 4
PY9) İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 3 3 4 4 4
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak. 4 4 4 5 4
PY11) Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak. 4 3 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 5 2 12
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 1 11
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 5 1 6
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 2 10 2 22
Ara Sınavlar 1 9 1 10
Yari Yılsonu sınavı 1 14 1 15
Toplam İş Yükü (Saat) 146
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri