BPR 110

Veri Tabanı - II

Dersin Adı: BPR 110 Veri Tabanı - II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi BPR 109 Veri Tabanı - I
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli örgün sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Fatih AYAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. A Guide to SQL by Philip J. Pratt 2. Database Systems: Design, Implementation, & Management by Carlos Coronel and Steven Morris
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Programlama dillerinin genel yapıları öğretilerek, yazılım geliştirme aşamasında kullanılacak veri yapılarının bilgisine temel seviyede sahip olmak
Dersin Özeti

Veritabanı ve ilişkisel veritabanı kavramı, tasarımı ve yönetimini anlamak - veri tabanı sistemlerinin denetimi ve erişimi yöntemlerini ve araçlarını öğrenmek, (SQL komutlarının kullanımı) - verilecek teori bilgiler temelinde VTYS uygulamaları(Microsoft Access, SQL)

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)  Veri Tabanı - I dersinde öğrendiklerini bilgisayar üzerinde analiz kaabiliyetine sahip olmak.

2) Sistem analizi yapmak ve ilişki modelini kurmak.

3) ACCESS programını kullanmak.

4) Select ile query yazmak.

5) SQL ortamına hakim olmak.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 2 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar 1 5
Ara Sınavlar 1 25
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sistem analizi
2. Hafta Sistem analizi
3. Hafta ACCESS programını indirmek ve yuklemek
4. Hafta ACCESS programını indirmek ve yuklemek ve hataları gidermek
5. Hafta ACCESS komutlarını gözden geçirmek
6. Hafta ACCESS komutlarını gözden geçirmek
7. Hafta ACCESS komutlarını gözden geçirmek
8. Hafta ACCESS komutlarını tablolar üzerinde uygulamak
9. Hafta Query yazmak
10. Hafta Algoritma Analizi ve Query yazmak
11. Hafta SQL giriş
12. Hafta SQL giriş
13. Hafta Çalışılan Projelerin incelenmesi
14. Hafta Çalışılan Projelerin incelenmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak. 5 4 3 3 1
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 5 5 3 4 1
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 4 3 4 5 1
PY4) Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 3 4 4 3 1
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak. 2 3 4 5 1
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3 3 4 3 1
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 2 2 3 3 1
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 4 3 3 2 1
PY9) İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 3 3 1 2 1
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak. 5 5 5 5 1
PY11) Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak. 5 5 5 5 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 10 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 1 11
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 10 1 11
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 144
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri