BPR 109

Veri Tabanı - I

Dersin Adı: BPR 109 Veri Tabanı - I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli örgün sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Fatih AYAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. UML and Data Modeling: A ReconciliationOct 5, 2011 by David C. Hay 2. Database Systems: Design, Implementation, & Management by Carlos Coronel and Steven Morris
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Veritabanının gelişimi ve temel kavramları, veritabanı tasarım mantığı verilerek, Veritabanı Yönetim Sistemi Uygulama programı (MS Access) görsel arayüzü ve SQL (Yapısal Sorgulama Dili) kullanarak veritabanı oluşturma, veri işleme ve sorgulama yeteneğin
Dersin Özeti

- Değişik veri tabanı uygulamalarda yönetimsel araçların kullanılması

- Veri tanımlama, veri türlerini ayırt etmek ve tablo tasarlamak

- Access ile Tablo, form ve query yapılması

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Klasik Dosya Sistemi genel yapısını, avantajlarını ve dezavantajlarını bilir

2) Veri tabanı temel kavramlarını bilirve Veri tabanı sistemleri alt yapısını ve veri modellerini bilir

3) İlişkisel veritabanın temel özelliklerini, anahtar, ilişki çeşitlerini bilir

4) İlişkisel özellikler ve ilişkisel matematik işlemlerini bilir

5) Bir sistemin veri tabanı tasarımını gerçekleştirebilir

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 3 15
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 10
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Klasik dosya sistemi temel özellikleri, avantajları, dezavantajları, Veritabanı sistemleri genel yapısı ve özellikleri
2. Hafta Temel veritabanı kavramları(tablo, alan, kayıt v.b.) veritabanı yazılımları, donanım alt yapısı, Veri Modelleri (Ağ, hiyerarşik, nesnel, ilişkisel), Veri soyutlanması, veritabanı sistemleri alt yapısı, veri bağımsızlığı, veri çok yüzlülüğü
3. Hafta Veritabanı yönetim sistemlerinin sınıflandırılmaları( veri modeline göre, veri saklama biçimine göre, fiziksel konumuna göre v.b.), Donanımlar, Yazılımlar(hizmet programları, Veri iletişim yöntemleri), Kullanıcılar
4. Hafta İlişkisel veritabanı özellikleri, tablolar, ilişkiler, anahtarlar, İlişkisel veritabanını matematiksel alt yapısı, Kartezyen çarpımı, bağıntı, ilişkisel matematik, ilişkisel matematik işlemleri
5. Hafta Veritabanı iç işlemleri (veritabanı güvenliği,yedekleme, kurtarma)
6. Hafta Veritabanı tasarımı, normalizasyon işlemleri, tasarım sırasında dikkat edilecek noktalar, örnek uygulama
7. Hafta SQL (Yapısal Sorgulama dili) genel özellikleri, standardizasyonu, SQLde kullanılan veri tipleri, yeni veri tipi oluşturma, veritabanı oluşturma, tablo oluşturma, tablo güncelleme, var olan veritabanını silme, var olan tabloyu silme
8. Hafta SQL (Yapısal Sorgulama dili) genel özellikleri, standardizasyonu, SQLde kullanılan veri tipleri, yeni veri tipi oluşturma, veritabanı oluşturma, tablo oluşturma, tablo güncelleme, var olan veritabanını silme, var olan tabloyu silme
9. Hafta SQL komutları ile tabloya kayıt ekleme var olan kayıtları güncelleme silme ve temel sorgulama işlemleri, kısıtlar ve yardımcı komutlar kullanarak sorgu oluşturma işlemleri
10. Hafta SQL (Yapısal Sorgulama dili) komutları kullanarak tablolararasında bağlantı oluşturma, iç içe sorgu oluşturma, sorgulama esnasında gruplama gerçekleştirme
11. Hafta MS Access veri tipleri, görsel arayüzde tasarım görünümünde tablo oluşturma, Alan özellikleri, var olan tabloya alan ekleme, alan silme, birincil anahtar ve aday anahtar oluşturma
12. Hafta 2 MS Access görsel arayüzünü kullanarak tablolar arasında ilişki (birebir, birçok) oluşturma, var olan ilişkileri düzenleme ve silme
13. Hafta Veri sayfası görünümü kullanarak tablolara kayıt ekleme, kayıtların listelenmesi, kayıtlar içerisinde veri aranması, sihirbaz kullanarak form oluşturma, MS Access ?da sihirbaz kullanarak sorgu oluşturma, tasarım görünümünde sorgu tasarımı
14. Hafta Kayıt ekleme, kayıt güncelleme ve kayıt silme sorguları, oluşturulmuş sorguların çalıştırılması, Tasarım görünümünde form oluşturma, araç kutusu, form sayfasına nesne ekleme, Nesneleri özelliklerini kontrol etme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak 5 4 4 4 4
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 4 4 3 4 5
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 4 4 3 3 5
PY4) Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 4 3 4 4 3
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak. 4 4 5 5 5
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3 3 4 4 4
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 3 4 3 4 4
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 4 3 4 4 4
PY9) İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 4 4 4 4 4
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak. 5 5 5 5 5
PY11) Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak. 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 4 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 3 5 0 15
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 1 11
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 3 4 2 24
Ara Sınavlar 1 9 1 10
Yari Yılsonu sınavı 1 14 1 15
Toplam İş Yükü (Saat) 173
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri