BPR 108

Mesleki Matematik

Dersin Adı: BPR 108 Mesleki Matematik
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Negin MANSHOURİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Mesleki Matematik Dersi Ders Notları
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgilerini öğreterek, iş hayatında uygulayabilme yeterliliğini kazandırmak
Dersin Özeti

Analitik ve nümerik çözümler, Matris ve matris işlemleri, Hata analizi, Denklem sistemleri ve lineer denklem sistemlerinin nümerik yöntemlerle çözümü, Eğri uydurma yöntemleri, İnterpolasyon teknikleri, Çokgenler, açılar, çember ve dairede geometrik uygulamalar, Geometrik cisimler, Koordinat sistemleri, Temel trigonometri ve trigonometrik fonksiyonlar

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Koordinat düzleminde geometrik şekilleri yerleştirebilir. 2. Fonksiyon değerlerini hesaplar ve grafiklerini çizer. 3. İki ve üç boyutlu geometrik şekillerde uzunluk,alan ve hacim hesapları yapabilir. 4. Polinom,üstel,ikinci dereceden fonksiyon,trigonometri,özel tanımlı fonksiyon grafikleri arasındaki farklılıkları izah edebilir. 5. Verilen değerlere uygun grafikler çizebilir. 6. Matrisleri kullanarak lineer denklem sistemlerini çözer. 7. Matematik hesaplar ve grafik çizimi için bilgisayarı kullanabilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Analitik ve nümerik çözümler
2. Hafta Matrisler
3. Hafta Hata analizi
4. Hafta Denklem sistemleri ve lineer denklem sistemlerinin nümerik yöntemlerle çözümü
5. Hafta Lineer denklem sistemlerinin nümerik yöntemlerle çözümü
6. Hafta Lineer denklem sistemlerinin nümerik yöntemlerle çözümü
7. Hafta Lineer denklem sistemlerinin nümerik yöntemlerle çözümü
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Eğri uydurma yöntemleri
10. Hafta Eğri uydurma yöntemleri
11. Hafta Çokgenler, açılar, çember ve dairede geometrik uygulamalar
12. Hafta Koordinat sistemler
13. Hafta Temel trigonometri
14. Hafta Trigonometrik fonksiyonlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 4 5 4 4 5
PY2) Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisine sahiptir. 3 4 5 5 4
PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri toplayabilir, yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir. 4 4 3 4 4
PY4) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan güncel teknikleri, araç, gereç, cihaz ve bilişim teknolojilerini seçebilir ve etkin olarak kullanabilir. 3 4 4 4 5
PY5) Teknik resim, bilgisayar destekli çizim vb. yazılımlarını kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilir, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilir, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisine sahiptir. 2 2 2 2 3
PY6) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincine sahiptir. 5 4 3 5 4
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahiptir. 3 2 2 2 4
PY8) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilir, takımlarda sorumluluk alabilir veya bireysel çalışmaları başarıyla yerine getirebilir. 5 4 4 4 4
PY9) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahiptir. 2 2 2 2 3
PY10) Sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahiptir. 2 4 3 3 2
PY11) İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahiptir. 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 0 3 6
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 1 5
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 12
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri