BPR 106

Görsel Programlama

Dersin Adı: BPR 106 Görsel Programlama
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 1
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi BPR 103 Algoritma ve Programlamaya Giriş
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli örgün sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. An Introduction to Programming Using Visual Basic by David I. Schneider
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Görsel programlamaya hızlı ve kolay bir giriş yapmak ve diğer dillere hazırlık olacak altyapıyı vermek. Ayrıca VB.Net ile görsel tasarım için gerekli temel konuları öğrenmeyi salamak.
Dersin Özeti

- Programlamanın temelleri, Windows kontrolleri, hata yakalama, koleksiyonlar, diyalog kutuları, menü tasarımı.

- VB.Net ile form tasarlamak.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Görsel programlama dillerinin yapısına aşina olmak.

2) Visual Studio .Net yukleme ve indirmek.

3) VB.Net ortamına aşina olmak.

4) VB.Net ile çeşitli görsel programlar yazmak.

5) Programlardaki hataları algılamak ve gidermek.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 1 5
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar 3 10
Ara Sınavlar 1 15
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta programlama dillerinin ön koşullarına giriş
2. Hafta Alt Programlar, Modüller ve Arşiv Fonksiyonları
3. Hafta VB.Net ortamını tanımak
4. Hafta Döngü Komutları
5. Hafta Döngü Komutları
6. Hafta Formlar ve Windows Forms Kontrolleri
7. Hafta Formlar ve Windows Forms Kontrolleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Koleksiyonlar
10. Hafta Menü Tasarımı
11. Hafta Çoklu Formlarla Çalışma
12. Hafta Çoklu Formlarla Çalışma
13. Hafta VB.Net ile örnek programlar yazmak.
14. Hafta VB.Net ile örnek programlar yazmak.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak. 4 5 5 1 1
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 4 4 4 1 1
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 5 4 4 1 1
PY4) Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 5 5 5 1 1
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak. 5 5 5 1 1
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 4 4 1 1
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 4 5 5 1 1
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 4 3 4 1 1
PY9) İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 3 3 2 1 1
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak. 5 5 5 1 1
PY11) Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak. 5 5 5 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 4 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 15 0 15
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 1 11
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 1 5 1 6
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 3 4 2 24
Ara Sınavlar 1 9 1 10
Yari Yılsonu sınavı 1 14 1 15
Toplam İş Yükü (Saat) 179
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri