BPR 104

C Programlama

Dersin Adı: BPR 104 C Programlama
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 1
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi BPR 103 Algoritma ve Programlamaya Giriş
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Fatih AYAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. The C Programming Language by Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı C dilini ve öğretmek ve Dev C++ uygulamasının hazırlamasını sağlamak
Dersin Özeti

C dilin temelleri verildikten sonra, döngüler, fonksiyonlar, sınıf yapısı, kütüphaneler verilerek örnek yazılım uygulamaları DEV C++ ile yapılacaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Dev C++ programinin sistemde kurmak ve hakim olmak.

2) Algoritmaları C diline çevirip kod yazma kabiliyyetine sahip olmak.

3) kod hatalarını gidermek.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 3 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar 1 5
Ara Sınavlar 1 15
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta C programı platformu
2. Hafta C dilinde programlama
3. Hafta Temel veriler ve bunların tanımlamaları
4. Hafta C programlama operatörlerin kullanılması ile ilgili örnekler
5. Hafta if , for do-while, while break, continue, goto, return komutlarının kullanılması
6. Hafta if , for do-while, while break, continue, goto, return komutlarının kullanılması
7. Hafta Diziler tanımlanması ve kullanılması
8. Hafta Diziler tanımlanması ve farklı kodlama yöntemleri ile kullanılması
9. Hafta Metod ve fonksiyonların kullanılması
10. Hafta Sınıf ve Yapıların tanımlanması ve kullanılması
11. Hafta Temel giriş/çıkış işlemleri
12. Hafta SQL sorgulama dili fonksiyonları
13. Hafta Dev C++
14. Hafta Dev C++
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak. 3 4 3 3 1
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 2 4 3 5 1
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 3 3 4 2 1
PY4) Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 3 4 3 4 1
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak. 3 4 3 2 1
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 4 4 3 1
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 3 2 4 3 1
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 3 2 4 2 1
PY9) İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 3 1 2 1 1
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak. 4 5 5 5 1
PY11) Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak 4 5 4 5 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 4 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 3 6 0 18
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 1 11
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 10 1 11
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 170
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri