BNF 436

Temel Finans Matematiği

Dersin Adı: BNF 436 Temel Finans Matematiği
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr.Ömer Gürkan
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Knox, D. M. , Zima, P. And Brown, R. L. (2007) Mathematics of Finance, 2nd ed. McGraw-Hill, Australia. (ISBN 10: 0074705539 or ISBN 13: 9780074705537)
Yardımcı Ders Kitabı P.Wilmott, S. Howison, J. Dewynne. The Mathematics of Financial Mathematics, Cambridge, 2008
Dersin Amacı Bu ders finansal matematik için başlangıç dersidir. Bu derste farklı türde faiz (basit, indirim, bileşke faizleri), irat, borç geri çekme metotları, stok ve bono yatırımları çalışılır. Ders zaman izni ve ileri bazı diğer konuları da içerir.
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Basit faiz ve basit iskonto: basit faiz, banka dengelerine ödenen faiz, basit faizli cari değer, basit iskontolu cari değer, değer denklemleri,
2. Hafta Kısmi ödemeler, senetler. Bileşke faiz: Bileşke faiz formülü, denk oranlar, bileşke faizli cari değer,
3. Hafta Kısmi ödemeler, senetler. Bileşke faiz: Bileşke faiz formülü, denk oranlar, bileşke faizli cari değer,
4. Hafta Kısmi ödemeler, senetler. Bileşke faiz: Bileşke faiz formülü, denk oranlar, bileşke faizli cari değer,
5. Hafta Diğer irat problemleri: peryodik ödemeleri bulmak, faiz oranını bulmak, irat terimini bulmak, faiz oran değişiklikleri.
6. Hafta Genel iratlar: faiz oranını genel irat değerine değiştirmek. Peryodik ödemeleri bulmak, hesap tablosu yaklaşımı, ödeme yaklaşımı değişimi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Olasılık ve Stokastik Teorisi: Ayrık ve sürekli rastgele değişkenler, Beklenti değeri, yakınsama, ölçü değişimi.
9. Hafta Finansal piyasa ürünleri ve eğilimleri: Ürünler ve piyasalar: Özsermaye, ticari mallar, kambiyo rayici, ötelemeler ve gelecek.
10. Hafta Türev ürünler: Seçenekler, bedel diagramları.
11. Hafta Türev ürünler: opsiyonların vade bitimi değeri, hamle paritesi, opsiyonların asıl ve vadeli değeri, ticaret stratejileri: spekülasyonlar,
12. Hafta Spekülatör ve Bear yayılımları, Riski terse çevirme, Butterflies ve condors, takvim yayılımları. Binom modeli: Aktif varlık fiyat modeli, delta garantisi, arbitraj.
13. Hafta Stok fiyat yönü ve ödeme vakti, opsiyon değerendirme için Binom metodu.
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri