BNF 401

Uluslararası Bankacılık

Dersin Adı: BNF 401 Uluslararası Bankacılık
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm.Avni Yetim
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve Ekleri
Yardımcı Ders Kitabı .Salih Kaya, Uluslararası Bankacılık Uygulamaları, Seçkin Yayıncılık, 2003
Dersin Amacı Küreselleşen dünyada sermaye hareketleri çerçevesinde sınırları ve derinliği genişleyen çokuluslu bankaların faaliyetlerinin ve organizasyonun anlaşılmasına bağlı olarak, döviz piyasalarının gelişimi anlaşılmasını sağlamak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan kambiyo rejimleri ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın a
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş-Kavramsal Açıklamalar
2. Hafta Finansın Küreselleşmesi: Fırsatları ve Sorunlar
3. Hafta Uluslararası Bankacılığın Gelişimi ve Örgütlenmesi
4. Hafta Uluslararası Bankacılık Fonksiyonları ve İşlemleri
5. Hafta Merkez Bankacılığı
6. Hafta Dünyada Uygulanan Kambiyo Rejimleri ve IMF
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Türkiye´de Kambiyo Rejimlerinin Gelişimi
9. Hafta Türkiye´ye Yönelik Sermaye Hareketleri ve Etkileri
10. Hafta Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve Etkileri
11. Hafta Türk Parası, Döviz ile Kıymetli Maden, Taş ve Eşyalara İlişkin Hükümler
12. Hafta Türk Kambiyo Mevzuatında İthalat ve İhracata Yönelik Düzenlemeler
13. Hafta Genel Değerlendirme
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri