BNF 302

Bankacılık-Sigortacılık ve Mevzuatı Uygulamaları

Dersin Adı: BNF 302 Bankacılık-Sigortacılık ve Mevzuatı Uygulamaları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm.Avni Yetim
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Tezer ÖÇAL ve Ömer Faruk ÇOLAK, Finansal Sistem ve Bankalar, Nobel Yayın Dağıtım, Yayın No:131, Ankara, 1999.
Yardımcı Ders Kitabı Tezer ÖÇAL, Ömer Faruk ÇOLAK, Selahattin TOGAY ve Kadir ESER, Para Banka, Teori ve Politika, Gazi Kitabevi, Ankara, Mart 1997.
Dersin Amacı bu dersin amacı öğrencileri bankacılık, finansal kurumlar finansal kriz ve sigortacılık hakkında bilgilendirmektedir
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Temel Kavramlar: finansal sistem, finansal sitemin işlevleri, para ve sermaye piyasaları arasındaki farklar
2. Hafta Dünyada bankacılık sistemi ve gelişimi
3. Hafta Türkiye’de bankacılığın tarihçesi. Türkiye’de günümüz bankacılık sisteminin içinde bulunduğu duruma yönelik saptamalar
4. Hafta Kriz kavramı, kriz çeşitleri , krizlerin önceden tahminine yönelik göstergeler
5. Hafta birinci ve ikinci kuşak krizler. para krizleri ve sistemik krizler.
6. Hafta birinci ve ikinci kuşak krizler.
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta para krizleri ve sistemik krizler
9. Hafta para krizleri ve sistemik krizler.
10. Hafta Risk, riziko, sigorta ve reasurans.
11. Hafta Risk, riziko, sigorta ve reasurans.
12. Hafta sigorta kurumları ve işlemleri
13. Hafta sigorta kurumları ve işlemleri.
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri