BNF 254

Hizmet Pazarlaması

Dersin Adı: BNF 254 Hizmet Pazarlaması
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç.Dr.Asıf Yoldaş
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı ALTINTAŞ, M.H. : Müşteri Tatmininden Müşteriye Değer Sağlama Analizine Doğru Yapılanma ve Bir Analiz Önerisi, Doktora Tezi, U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1999
Yardımcı Ders Kitabı BELL,C. ve ZEMKE, R. : “Şapka Çıkarttıran Hizmet Yönetimi”, Rota Yayınları, 1998
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı; öğrencilere pazarlama ve hizmetlerin gelişimini izleyerek hizmetlerin ne olduğunu kavrayabilmenin yollarını göstermektedir. Ayrıca bu çalışma, hizmet ile somut malı birbirinden ayırt edebilme ve hizmet pazarlamasında pazarlama karması elemanlarını kavrayabilme ile bireysel hizmetler ve müşteri tatmin yöntemlerini kavrayabilmede ya
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Pazarlama Kavramı ve Gelişimi
2. Hafta Hizmet Kavramı ve Gelişimi
3. Hafta Hizmetlerin Ülke Ekonomilerine Katkıları
4. Hafta Hizmetlerin Tanımı ve Sınıflandırılması
5. Hafta Hizmetlerin Özellikleri ve Mal Pazarlamasından Farklılıkları
6. Hafta Hizmet İşletmeleri ve Gelişimi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Pazarlama Karması Elemanlarının Hizmetlerle İlişkilendirilmesi
9. Hafta Hizmet Pazarlaması Alanında Geliştirilen Diğer Pazarlama Karması Elemanları
10. Hafta Pazarlama Planlaması ve Pazarlama Stratejileri
11. Hafta Hizmetlerin Pazarlanmasında Yeni Açılımlar
12. Hafta Profesyonel Hizmet Kavramı ve Pazarlaması
13. Hafta Bireysel Hizmetlerde Müşteri Tatmin Yöntemleri
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri