BKM 422

Tarımsal Biyoteknoloji

Dersin Adı: BKM 422 Tarımsal Biyoteknoloji
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Yasemin CAF
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Molecular biotechnology : principles and applications of recombinant DNA / Bernard R. Glick, Jack J. Pasternak, and Cheryl L. Patten. — 4th ed., 2010
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu ders biyoteknoloji üzerine yoğunlaşmış ve tarımla ilişkilendirilmiştir. Tarımın bir çok alanına biyoteknolojinin nasıl etki ettiğinin öğrenciler tarafından anlaşılması için tasarlamıştır. Bilimsel çalışmalar, araştıma projeleri, konuşmacılar ve aktiviteler bu sınıfın önemli bir kısmını oluşturacaktır. Tarımsal üretici, hayvan bilimcisi ve veterinerli
Dersin Özeti

Giriş, Hayvan yemlerine antibiyotik eklenmesinde yeni stratejiler, Tohum genleri ve tarımda kullanımı, Mühendislik ürünü füzyon proteinlerinin tasarımı, üretimi ve biyoaktivitesi, Genetik olarak mühendisliği yapılmış bitkilerin çevresel riskleri, Patates üretiminde biyoteknoloji, Biyomedikal araştırmalarda klonlanan hayvanların uygulamaları, Çevreye yararlı prosesler için kullanılan transgenik enzimlerin üretimi, Biyoteknoloji ve gıda: kişisel seçimler ve yerel politikalar, Bitki biyolojisini anlamak için arabidopsin genomunun incelenmesi, Sığırların prion hastalıkları, Ormancılık ve tarımda pestisit ve patojenlerin biyokontrolü, Entellektüel özellikler, Ekonomi ve politika

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Biyoteknolojinin temel tanım ve kavramlarını kullanabilme becerisi

2.       Biyoteknolojinin tarım alanındaki uygulamalarını öğrenme ve katkılarını geliştirebilme

3.       Bitki ıslahında biyoteknolojinin rolünü kullanabilme

4.       Biyoteknoloji ile ıslah çalışmaları arasındaki bağlantıyı kavrayabilme

 

5.       Biyoteknoloji alanında yapılan çalışmalar için gerekli temel bilgilerin öğrenilmesi ile güncel konuları izleme ve kendini geliştirebilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bitki ıslahında doku kültürü uygulamalarının önemi
2. Hafta Protoplast kültürü, Meristem kültürü
3. Hafta Embriyo kültürü, Anter kültürü
4. Hafta Haploidi teknikleri
5. Hafta Somaklonal varyasyon
6. Hafta Genetik markörler
7. Hafta Genetik markörler
8. Hafta Markör destekli seleksiyon
9. Hafta Kantitatif özellikli lokusların analizi
10. Hafta Gen aktarma yöntemleri
11. Hafta Transgenik bitkiler
12. Hafta Transgenik bitkiler
13. Hafta Biyoteknolojinin hukuki yönleri
14. Hafta Transgenikler hakkındaki risk ve endişeler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 2 2 2 2 2
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 2 2 2 2 2
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 2 3 2 2 3
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 3 3 3 3 2
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 5 5 4 5 5
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 5 5 5 5 5
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 3 3 3 3 3
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 1 1 1 1 1
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 10 0 1 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 14 1 15
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 13
Yari Yılsonu sınavı 1 17 1 18
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri