BKM 402

Biyoetik

Dersin Adı: BKM 402 Biyoetik
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Moleküler Biyoloji
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. Yasemin CAF
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Molecular Biotechnology, Principles and Applications of Recombinant DNA, Bernard R. Glick, Jack J. Pasternak, and Cheryl L. Patten. — 4th ed., 2010.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Son yıllarda oldukça ilgi çekici, yeni bir interdisipliner araştırma alanı olan Medikal Biyoteknolojinin fen bilimleri ve yaşam bilimlerindeki uygulamaları ve Biyomedikal teknoloji hakkında bilgi verilmesi ders kapsamında hedeflenmiştir
Dersin Özeti

Medikal Biyoteknoloji'ye Giriş, Antibadiler, Nükleik Asit ve Hücre Esaslı Terapötikler‐(Gen Terapisi, Antisens Teknolojisi ve Aptamerler, Kök Hücreler), Doku Mühendisliği, Terapötik Kan Ürünleri, Terapötik Enzimler, Aşılar, Terapötik Hormonlar, Assayler ve sensör sistemleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.   Biyomedikal teknoloji hakkında literatür tarama ve yorumlayabilme

2.   Biyomedikal alandaki araştırmalar, ileri tedavi yöntemleri ve doku mühendisliği ürünleri gibi teknolojiler arasında koordinasyon ve planlama yapabilme

3.   İnnovativ biyoteknolojik sistemler yada tedaviye yönelik strateji geliştirebilme, planlama yapabilme

4.   Biyomedikal teknikleri anlayabilme

5.   Biyomedikal sistemlerin hazırlama prosesi hakkında stratejik planlama yapabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Medikal Biyoteknoloji`ye Giriş
2. Hafta Antibadiler
3. Hafta Nükleik Asit ve Hücre Esaslı Terapötikler‐Gen Terapisi
4. Hafta Nükleik Asit ve Hücre Esaslı Terapötikler‐Antisens Teknolojisi
5. Hafta Nükleik Asit ve Hücre Esaslı Terapötikler-Aptamerler
6. Hafta Nükleik Asit ve Hücre Esaslı Terapötikler‐Kök Hücreler I
7. Hafta Nükleik Asit ve Hücre Esaslı Terapötikler‐Kök Hücreler II
8. Hafta Doku Mühendisliği
9. Hafta Terapötik Bileşenler
10. Hafta Terapötik Kan Ürünleri
11. Hafta Terapötik Enzimler
12. Hafta Aşılar
13. Hafta Terapötik Hormonlar
14. Hafta Mikroarrayler ve biyosensör sistemleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 2 2 2 2 2
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 2 2 2 2 2
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 2 3 2 2 3
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 3 3 3 3 2
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 5 5 4 5 5
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 5 5 5 5 5
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 4 4 5 4 4
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 1 1 1 1 1
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 3 3 3 3 4
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 10 0 1 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 14 1 15
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 13
Yari Yılsonu sınavı 1 17 1 18
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri